آزمایشگاه خشکبار تهران

آزمایشگاه مرکزی سنجش کیفیت خشکبار ایران- کیفیت سنجی خشکبار در آزمایشگاه خشکبار توتپُس با استفاده از تجهیزات روز آزمایشگاهی:

 • برآورد زمان تولید خشکبار
 • برآورد مرغوبیت خشکبار
 • تخمین قیمت خشکبار براساس خلوص، سال/ماه تولید، انبارداری، مکان تولید و مرغوبیت خشکبار
 • ارائه دهنده گواهینامه کیفیت خشکبار/محصول به تولید کنندگان

در آزمایشگاه خشکبار توتپُس آزمایش کیفیت خشکبار زیر انجام می پذیرد:

 • آزمایش کیفیت انواع پسته اکبری، بادامی و کله قوچی
 • آزمایش کیفیت و مرغوبیت زعفران کلیه مناطق خراسان رضوی و جنوبی
 • آزمایش کیفیت فندوق
 • آزمایش کیفیت و مرغوبیت بادام درختی و تشخیص بادام تلخ درختی
 • آزمایش برآورد خلوص بادام تلخ و بادام شیرین
 • آزمایش کیفیت و مرغوبیت بادام زمینی
 • آزمایش کیفیت و مرغوبیت گردو
 • آزمایش خلوص و مرغوبیت رب انار
 • آزمایش خلوص و مرغوبیت رب گوجه فرنگی
 • آزمایش خلوص و مرغوبیت شیره انگور
 • آزمایش خلوص و مرغوبیت شیره خرما
 • آزمایش کیفیت و مرغوبیت زرشک (لطفا کلیک کنید)

برآورد رایگان کیفیت و مرغوبیت زعفران و خشکبار بصورت رایگان:

جهت دریافت گزارش اولیه در خصوص مرغوبیت و کیفیت خشکبار و زعفران، کافیست تصویر با وضوح بالا برای ما ارسال کنید تا نتیجه بررسی چشمی بصورت رایگان در اختیار شما قرار گیرد.

تشخیص رایگان کیفیت خشکبار (تقلبی – اصل – درجه مرغوبیت – خلوص)