آزمایشگاه زعفران – تشخیص کیفیت و مرغوبیت زعفران

در آزمایشگاه زعفران توتپُس، کیفیت و مرغوبیت زعفران در موارد زیر ارائه و مورد بررسی قرار می گیرد:

  • نوع زعفران (سرگل ، پوشال ، دسته ، زیر قربیلی ، شکسته ، نسبت)
  • سال کشت و تولید زعفران
  • خلوص زعفران
  • درجه کیفیت انبارداری زعفران
  • اصل یا تقلبی بودن زعفران

تست رایگان برای تشخیص کیفیت زعفران از راه دور:

شما می توانید تصویر با کیفیتی از زعفران را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی کیفیت زعفران و نیز مرغوبیت آن به شما اعلام گردد.

چک لیست زیر بعد از بررسی نمونه زعفران برای شما راسال خواهد شد:

گزارش آزمایشگاه خشکبار توتپُس

آدرس: تهران ، میدان پروین ، 131 شمالی پلاک 225

شماره تماس : 1799-520-0912