ارزن اراک | قیمت ارزن اراک | خرید ارزن اراکی | عمده و کیسه ای

ارزن اراک از جمله ارزن های مرغوب ایرانی است که به ارزن سفید اراکی ، ارزن دم روباهی و ارزن ریز مشهور است . ارزن ریز اراک مناسب پرندگانی نظیر فنچ ، قناری و سهره است. همچنین ارزن ریز اراکی در مخلوط قناری و سهره نیز به کار می رود. قیمت ارزن اراک به مقدار تمیزی و کیفیت آن بستگی دارد. برای خرید ارزن اراک از روش های زیر استفاده نمایید. ارزن ریز اراک یک نمونه ارزن شناخته شده در ایران است و بخصوص ارزن ریز دم روباهی اراک

ارزن اراک : ارزن اراک با کیفیت قابل قبول از جمله ارزن های پر مصرف ایران است. ارزن اراک نسبتاً در سایز متوسط و ریز موجود است

ارزن ریز اراکی : یکی از پر مصرف ترین ارزن های ریز ایران ارزن ریز اراک است. قیمت ارزن ریز اراک در فصول مختلف متفاوت است.

ارزن دم روباهی : ارزن اراک و بخصوص ارزن ریز اراک شبیه دم روباه کشیده است . از این رو به ارزن اراک ارزن دم روباهی نیز می گویند

مخلوط ارزن ریز اراک : از ارزن ریز اراک به همراه دانه های نظیر کافشه ، تخم ترب ، تخم کلم قمری ، تخم گشنیز و … در مخلوط قناری و سهره استفاده می شود.

طبع ارزن ریز اراکی : ارزن به طور کلی طبع معتدل رو به گرمی دارد و ارزن ریز اراک هم دارای طبع معتدل مایل به گرم است.

قیمت ارزن اراک : قیمت ارزن اراک بوجاری شده و سورت در حال حاضر حدود ۲۹۰۰۰ تومان است و قیمت ارزن تمیز نشده اراک حدود ۲۵۰۰۰ تومان .

قیمت ارزن ریز اراکی : قیمت ارزن ریز اراک در حال حاضر حدود ۴۷۰۰۰ تومان است

بهترین ارزن اراک : بهترین ارزن ارزنی است که پر مغز و رطوبت زده نباشد . ارزن ریز اراکی برای سالن دارهای سهره و قناری یک ارزن پر کاربرد و مطلوب است

ارزن مرغوب : ارزن مرغوب ارزنی است که درشت ، زرد کم رنگ و پر مغز باشد. دانه های پوک از مرغوبیت ارزن می کاهد.

خرید ارزن اراک : برای خرید ارزن اراک بصورت عمده تناژ و یا خرید کیسه ای اراک با ما تماس بگیرید: