ارزن اراک | قیمت ارزن اراک | خرید ارزن اراک | عمده و کیسه ای

ارزن اراک از جمله ارزن های مرغوب ایرانی است که به ارزن سفید اراکی مشهور است . قیمت ارزن اراک به مقدار تمیزی و درشتی آن بستگی دارد. برای خرید ارزن اراک از کانالهای ارتباطی زیر استفاده نمایید

ارزن اراک : ارزن اراک با کیفیت قابل قبول از جمله ارزن های پر مصرف ایران است. ارزن اراک نسبتاً در سایز متوسط و ریز موجود است

قیمت ارزن اراک : قیمت ارزن اراک بوجاری شده و سورت در حال حاضر حدود ۱۸۲۰۰ تومان است و قیمت ارزن تمیز نشده اراک حدود ۱۶۴۰۰ .

بهترین ارزن اراک : بهترین ارزن ارزنی است که پر مغز و در رطوبت زده نباشد . ارزن درشت اراک در اولویت بهترین ارزن اراک می باشد.

ارزن مرغوب : ارزن مرغوب ارزنی است که درشت ، زرد کم رنگ و پر مغز باشد. دانه های پوک از مرغوبیت ارزن می کاهد.

خرید ارزن اراک : برای خرید ارزن اراک بصورت عمده تناژ و یا خرید کیسه ای اراک با ما تماس بگیرید: