انبارداری خشکبار | شرایط نگهداری خشکبار و آجیل | دما ، رطوبت ، نور

انبار خشکبار که برای نگهداری طولانی مدت مورد استفاده قرار می گیرد بایستی ویژگی های داشته باشد که اقلام خشکبار و عطاری از تخریب حشرات و پوسیدگی محفوظ بمانند . مهم ترین پارامترهای نگهداری و انبارداری خشکبار و محصولات کشاورزی عبارتند از میزان رطوبت محیط ، میزان دمای محیط ، بهداشت محیط و آفت ها. در ادامه شرایط نگهداری و انبارداری کالاهای خشکبار و عطاری بیان می شوند .

بطور کلی بهترین شرایط انبارداری خشکبار ، ایجاد انبار بدون نور مستقیم آفتاب ، سرد و رطوبت پایین می باشد.

حشرات و موش ها : یکی از سختی های انبارداری و نگهداری خشکبار مراقبت در مقابل حشرات و موشها می باشد . از اینرو برای کلیه خشکبار بجز برخی از ادویه ها و گیاهان دارویی ، این مهم باید دقت شود.

شرایط نگهداری توت خشک : برای حفظ کیفیت بایستی در جای خنک و رطوبت پایین ۱۰ درصد نگهداری شود.

شرایط نگهداری پسته و مغز پسته :

شرایط نگهداری و انبارداری گردو :

شرایط نگهداری و انبار داری کشمش :

شرایط نگهداری خاکشیر ، سیاه دانه و تخم شربتی :

شرایط نگهداری آویشن : خشک و خنک

شرایط نگهداری و انبارداری زرشک : سرد خانه و رطوبت زیر ۳۵ درصد

شرایط نگهداری و انبارداری زعفران : رطوبت زیر ۱۰ درصد و دما اولویت دوم ، نگهداری در فضای بسته

شرایط نگهداری و انبار داری عناب : رطوبت زیر ۲۵ درصد و دما اولویت ندارد مگر حشرات

شرایط نگهداری و انبار داری سنجد و پودر سنجد :

شرایط نگهداری و انبار داری مغز بادام و گردو : رطوبت کمتر از ۱۰ درصد و دمای کمتر از ۲۶ درجه

شرایط نگهداری و انبار داری ارزن و گندم : شرایط سیلو‌گندم ببینید

شرایط نگهداری و انبار داری زیره : رطوبت کمتر از ۲۰ درصد

شرایط انبارداری آلو : دما کمتر از ۲۶ درجه و بیشتر از ۵ درجه . رطوبت اولویت دوم است

شرایط انبارداری کشمش :

شرایط انبار داری مغز دانه ها :

شرایط انبارداری کنجد ، خشخاش :

شرایط انبارداری سیاه دانه و خاکشیر :

شرایط انبارداری خرما :

شرایط انبارداری و نگهداری خوراک پرندگان

شرایط انبارداری و نگهداری آلو

شرایط انبارداری و نگهداری تخمه …

دما و رطوبت فروشگاه خشکبار و عطاری : دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه ، رطوبت کمتر از ۱۰ درصد . در مناطق مرطوب بهتر است از کولر گازی استفاده شود.

برای نگهداری طولانی برخی از اقلام خشکبار و عطاری به سردخانه نیاز است .