انبار خشکبار ( مشخصات و شرایط نگهداری خشکبار و عطاری )

انبار خشکبار که برای نگهداری طولانی مدت مورد استفاده قرار می گیرد بایستی ویژگی های داشته باشد که اقلام خشکبار و عطاری از تخریب حشرات و پوسیدگی محفوظ بمانند . در ادامه شرایط نگهداری و انبارداری کالاهای خشکبار و عطاری بیان می شوند .

شرایط نگهداری توت خشک :

شرایط نگهداری پسته و مغز پسته :

شرایط نگهداری و انبارداری گردو :

شرایط نگهداری و انبار داری کشمش :

شرایط نگهداری خاکشیر ، سیاه دانه و تخم شربتی :

شرایط نگهداری آویشن :

شرایط نگهداری و انبارداری زرشک :

شرایط نگهداری و انبارداری زعفران :

شرایط نگهداری و انبار داری عناب :

شرایط نگهداری و انبار داری سنجد و پودر سنجد :

شرایط نگهداری و انبار داری مغز بادام و گردو :

شرایط نگهداری و انبار داری ارزن و گندم :

شرایط نگهداری و انبار داری زیره :