انواع زعفران و تفاوت زعفران سرگل ، زعفران شکسته ، زعفران زیرقربیلی ، زعفران پوشال ، زعفران دسته

زعفران سرگل : زعفران سرگل به قسمت سرخ ریشه زعفران میگویند که کاملا قرمز است و هیچگونه سفیدی ندارد.

نمونه زعفران سرگل مرغوب ، زعفران سرگل گناباد است که در گناباد کشت و برداشت می شود و از کیفیت و عطر و رنگ ویژه ای برخوردار است.

زعفران سرگل شکسته : زعفران سرگل گاهی در طی مراحل خشک و بسته بندی شدن محصول ، بخشی از آن تکه و شکسته می شود که همان زعفران شکسته سرگل است . در نتیجه زعفران سرگل شکسته از نظر کیفیت با زعفران سرگل برابری می کند و فقط تفاوت ظاهری این دو را از هم متمایز می نماید .

زعفران زیرقربیلی : زعفران ها پس از جدا شدن از گل و اصطلاحا پرشدن به مرحله ی جدا شدن قرمزی و سفیدی می رسند . پس از این مرحله زعفرانهایی که در انتها داخل ظرف باقی میمانند را زیرقربیلی گویند که شامل سرخی ، سفیدی ،