بذر عمده | خرید عمده بذر | قیمت بذر عمده | بذر مرغوب

بذر عمده انواع گیاهان زینتی و دارویی ، خرید عمده بذر ، بذر خاکشیر عمده ، بذر چقندر عمده ، بذر سیاه دانه مرغوب ، بذر خربزه مشهدی ، بذر هندوانه ، بذر عمده آفتاب گردان ، بذر ترنجبین عمده ، قیمت بذر عمده ، بذر مرغوب . ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

بذر مرغوب : بذر مرغوب بذری است که حتما سبز شود و نیز محصول مرغوبی حاصل دهد.

بذر عمده : فروش عمده بذر جو ، بذر گندم عمده ، بذر سیاه دانه مرغوب ، بذر خاکشیر عمده ، خرید بذر چغندر تمیز و …

خرید عمده بذر : برای خرید عمده بذر انواع محصولات کشاورزی به واتساپ پیام دهید. کلیه بذرها مرغوب و تحت نظارت جهاد کشاورزی هستند.

قیمت بذر عمده : برای دریافت لیست قیمت عمده بذر به واتساپ پیام دهید.

  • قیمت عمده بذر چغندر ۱۴۵۰۰۰ تومان
  • قیمت عمده بذر حرفه ۱۳۰۰۰۰ تومان
  • قیمت عمده بذر خاکشیر ۶۵۰۰۰ تومان
  • قیمت بذر عمده گندم ۱۲۵۰۰ تومان
  • قیمت عمده بذر سیاهدانه ۹۵۰۰۰ تومان
  • قیمت عمده بذر ترنجبین ۴۵۰۰۰۰ تومان
  • قیمت عمده بذر ارزن بیرجندی ۲۷۵۰۰ تومان

بذر مرغوب سیاهدانه : موجود است

بذر مرغوب خاکشیر : موجود است