01 توسط Info Off

بهترین خشخاش

بهترین خشخاش در ایران قدیم در خود ایران کشت می شد و به عنوان یک محصول متداول کاشت و برداشت می شد . در حال حاضر بهترین خشخاش متعلق به کشور افغانستان است .

بهترین خشخاش : بهترین خشخاش رسیده و در قپه آن است . تمیز است و امسالی . بهترین خشخاش به منظور کاشت ، خشخاش سیاه است که دارای قوه نامیه بالایی می باشد

موارد استفاده بهترین خشخاش : استفاده در پودر خوراکی کودکان ، استفاده روی کیک و شیرینی ، استفاده در قوتو و …

تشخیص بهترین خشخاش : خشخاش افغان بصورت کیسه های ۷۰ کیلویی وارد ایران می شود . این خشخاش تمیز و مرغوب است.

خرید بهترین خشخاش : برای خرید بهترین خشخاش به بخش فروشگاه مراجعه کنید :