بورس زعفران ایران – قیمت روز زعفران ( ۱۳۹۹ ، ۱۴۰۰ )

بورس زعفران ایران ارائه قیمت روز زعفران کیلویی و مثقالی در بورس زعفران ، خرید زعفران از بازار آنلاین بورس زعفران ، قیمت عمده و گرمی زعفران

بورس زعفران ایران – قیمت عمده – دی ماه ۱۳۹۹

بورس زعفران سرگل قیمت ۴۲ هزار تومان هر مثقال ۴/۶ گرم

بورس زعفران دسته : هر مثقال ۳۸ هزار تومان

بورس زعفران پوشال : هر مثقال ۴۰ هزار تومان

بورس زعفران زیر قربیلی : هر مثقال ۲۸ هزار تومان

بورس قیمت زعفران – قیمت خرده فروشی – دی ماه ۱۳۹۹

بورس زعفران سرگل : هر مثقال ۴۸ هزار تومان

بورس زعفران پوشال : هر مثقال ۴۵ هزار تومان

بورس زعفران دسته : هر مثقال ۴۲ هزار تومان

بورس زعفران زیر قربیلی ایران : هر مثقال ۳۱ هزار تومان

یک سال بعد بهمن ۱۴۰۰:

قیمت زعفران ( عمده و کیلویی ) – فروش عمده زعفران ۱۳ بهمن ۱۴۰۰:

 • قیمت زعفران سرگل هر مثقال ۱۴۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سرگل شکسته هر مثقال ۱۳۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال هر مثقال ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته دختر پیچ هر مثقال ۱۱۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی هر مثقال ۱۱۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سفید هر مثقال ۱۹۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران شبه نگین هر مثقال ۱۵۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین هر مثقال ۱۶۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سوپر نگین هر مثقال ۱۷۰۰۰۰ تومان
 • قیمت پودر زعفران ۷۰ درصد هر ۵ گرم ۱۱۵۰۰۰ تومان

قیمت زعفران – فروش جزئی ( مثقال و گرمی ) زعفران ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰:

 • قیمت زعفران سرگل هر مثقال ۱۷۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سرگل شکسته هر مثقال ۱۶۰۰۰۰ تومان (فروش ویژه توتپُس)
 • قیمت زعفران پوشال هر مثقال ۱۵۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته دخترپیچ هر مثقال ۱۴۰۰۰۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی هر مثقال ۱۴۰۰۰۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید هر مثقال ۲۸۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران شبه نگین هر مثقال ۱۸۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین هر مثقال ۲۱۰۰۰۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران سوپر نگین هر مثقال ۲۳۰۰۰۰ هزار تومان
 • قیمت پودر زعفران ۷۰ درصد هر ۵ گرم ۱۵۵۰۰۰ تومان

شماره تماس دریافت سفارش در تهران : ۰۹۱۲۵۲۰۱۷۹۹