بورس زعفران ایران – قیمت روز زعفران

بورس زعفران ایران ارائه قیمت روز زعفران کیلویی و مثقالی در بورس زعفران ، خرید زعفران از بازار آنلاین بورس زعفران

بورس زعفران ایران – قیمت عمده – دی ماه ۱۳۹۹

بورس زعفران سرگل قیمت ۴۲ هزار تومان هر مثقال ۴/۶ گرم

بورس زعفران دسته : هر مثقال ۳۸ هزار تومان

بورس زعفران پوشال : هر مثقال ۴۰ هزار تومان

بورس زعفران زیر قربیلی : هر مثقال ۲۸ هزار تومان

بورس قیمت زعفران – قیمت خرده فروشی – دی ماه ۱۳۹۹

بورس زعفران سرگل : هر مثقال ۴۸ هزار تومان

بورس زعفران پوشال : هر مثقال ۴۵ هزار تومان

بورس زعفران دسته : هر مثقال ۴۲ هزار تومان

بورس زعفران زیر قربیلی ایران : هر مثقال ۳۱ هزار تومان

شماره تماس سفارش : ۰۹۱۵۰۹۵۵۷۳۱

شماره تماس دریافت سفارش در تهران : ۰۹۱۲۵۲۰۱۷۹۹