تخم جارو عمده | قیمت عمده تخم جارو | فروش کیسه ای و عمده

تخم جارو ، فروش عمده تخم جارو ، قیمت عمده تخم جارو . خرید کیسه ای و عمده تخم جارو . تخم جارو یکی از دان های پرندگان است که بیشتر بصورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد. برای خرید تخم جارو با توجه به مقدار خرید از روش های زیر استفاده نمایید . شهریور ۱۴۰۱

فروش عمده تخم جارو : فروش تخم جارو در وزن های ۱۰۰ و تناژ . برای خرید تناژ تخم جارو با ما تماس بگیرید.

قیمت عمده تخم جارو – فروش شهریور ۱۴۰۱:

  • قیمت یک تن تخم جارو ۱۴/۷ میلیون تومان
  • قیمت ۱۰۰ کیلو تخم جارو ۱۶۲۰۰۰۰ تومان
  • قیمت کیسه ۲۵ کیلویی تخم جارو ۱۷۵۰۰ تومان
  • قیمت یک کیلو تخم جارو ۲۰/۰۰۰ تومان

خرید تخم جارو ( عمده و کیسه ای ) : برای خرید تخم جارو از روش های زیر اقدام نمایید