07 توسط Info Off

تخم کبوتر تازه | تخم کفتر چاهی ، تخم کفتر تازه برای بچه

تخم کبوتر تازه تشخیص آن وقتی که شکسته شود مشخص می شود. تخم کفتر تازه برای بچه و به حرف آمدن کودک مفید است . تخم کبوتر تازه در بسته های ۵ تایی موجود است.

تخم کبوتر تازه : برای فهمیدن اینکه تخم کبوتر سالم است آن را در یک ظرف بشکنید اگر زرده تخم کبوتر از هم پاشید یعنی مانده و خراب است در غیر اینصورت سالم می باشد.

خرید تخم کبوتر تازه : اگر به دنبال تخم کبوتر تازه هستید با ما تماس بگیرید.

قیمت تخم کبوتر تازه : قیمت تخم کبوتر در فصول مختلف متفاوت است. در فصل پاییز و زمستان قیمت تخم کبوتر گرانتر است چون تخم گزاری کمتر می باشد.

تخم کبوتر تازه