06 توسط Info Off

تفاوت زیره سیاه و زیره سبز

زیره بر اساس رنگ دو نوع دارد زیره سیاه و زیره سبز که این دو نوع زیره تفاوت های دیگری نیز دارند.

زیره سبز همانطور که مشخص است به رنگ سبز روشن با رگه های مایل به سفید است.اما زیره سیاه رنگ قهوه ای سوخته و سیاه دارد.زیره سبز که مشهور به کرابیه یا کراویه نیز می باشد دارای عطر کمتری نسبت به زیره سیاه است.زیره سیاه را با نامهای زیره کرمانی هم میشناسند ، این زیره نسبت به زیره سبز باریکتر است درحالی که زیره سبز درشت تر و اصطلاحا توپر تر است.