حبوبات عمده – قیمت عمده حبوبات (کیسه ای) ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

حبوبات عمده شامل نخود ، عدس ، لوبیا ، لپه ، ماش و … . قیمت عمده حبوبات کیسه ای در بازار حبوبات عمده تهران ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ .

قیمت حبوبات عمده کیسه ای – ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ :

قیمت عمده نخود هر کیلو ۲۵۰۰۰ تومان

قیمت عمده لوبیا قرمز هر کیلو ۳۵۰۰۰ تومان

قیمت عمده لوبیا چیتی هر کیلو ۳۴۰۰۰ تومان

قیمت عمده لوبیا چشم بلبلی هر کیلو ۲۵۰۰۰ تومان

قیمت عمده لوبیا سبز ‌۲۵۰۰۰ تومان

قیمت عمده لوبیا قلم ۲۸۰۰۰ تومان

قیمت عمده باقالی ۳۲۰۰۰ تومان

قیمت عمده لپه هر کیلو ۴۲۰۰۰ تومان

قیمت عمده عدس درشت اعلا هر کیلو ۳۵۰۰۰ تومان

قیمت عمده عدس ریز ۲۸۰۰۰ تومان

قیمت عدس محلی عمده هر کیلو ۱۵۰۰۰ تومان

قیمت ماش ‌کیسه ای هر کیلو گرم ۴۵۰۰۰ تومان

فروش عمده حبوبات در بخش عمده فروشی فروشگاه توتپُس .

به نظر می رسد که شما نوتیفیکیشن را مسدود کرده اید!