04 By Info Off

خاکشیر مرغوب | خرید خاکشیر مرغوب | بذر خاکشیر

خاکشیر مرغوب به خاکشیر محلی ، تمیز و با کمترین دانه سبز می گویند . خاکشیر مرغوب دارای ظاهری نارنجی رنگ و درشت است . بذر خاکشیر نیز باید کاملا نارنجی و بدون دستکاری و رنگ باشد .

خاکشیر مرغوب : مرغوبیت خاکشیر در چند پارامتر خلاصه می شود اول محلی بودن ( در کشت های صنعتی خاکشیر از سموم و کودهای شیمیایی استفاده می شود) ، کمترین دانه سبز ، تمیز اما بدون آسیب دیدگی و بوجار آسیب زننده

بذر خاکشیر : بذر خاکشیر باید محلی باشد هرچند گاهی برای داشتن محصول پر بار از نمونه های که دستکاری ژنتیک شده باشند استفاده می شود. بذر خاکشیر نیاز نیست که بوجار لیزری باشد زیرا به آن آسیب می رسد.

خرید خاکشیر مرغوب : برای خرید خاکشیر مرغوب می توانید بصورت حضوری و یا آنلاین خرید نمایید.

خرید بذر خاکشیر : قبل از خرید بذر خاکشیر حتما تحقیقات لازم را انجام دهید زیرا بذر خاکشیر باید مرغوب باشد.