خریدار کشمش عمده ( پلویی ، سبز ، تیزابی ، سایه خشک ) به قیمت روز

خریدار کشمش باغداران انگور بصورت عمده و کارتنی ( خریدار کشمش فله ) به قیمت روز . خریدار انواع کشمش پلویی قهوه و طلایی ، خریدار کشمش سبز ، خریدار کشمش تیزابی ، خریدار کشمش سایه خشک ، خریدار کشمش عمده سیاه ، خریدار مویز سیاه و قهوه‌ای

قیمت خرید کشمش پلویی امسالی درجه یک هر کارتن ۱۰ کیلویی ۲۵۰۰۰۰ تومان – کشمش پلویی طلایی

قیمت خرید کشمش پلویی امسالی درجه یک هر کارتن ۱۰ کیلویی ۲۳۰۰۰۰ تومان – کشمش پلویی قهوه ای

قیمت خرید کشمش سبز قلمی امسالی درجه یک هر کارتن ۱۰ کیلویی ۶۵۰۰۰۰ تومان – سبز مایل به زرد

قیمت خرید کشمش سبز قلمی امسالی درجه یک هر کارتن ۱۰ کیلویی ۵۵۰۰۰۰ تومان – سبز

قیمت خرید کشمش بیدانه امسالی سایه خشک هر کارتن ۱۰ کیلویی ۲۸۰۰۰۰ تومان

قیمت خرید کشمش سیاه امسالی درجه یک هر کارتن ۱۰ کیلویی ۳۲۰۰۰۰ تومان – مویز سیاه ایرانی هسته دار

قیمت خرید کشمش قهوه‌ای امسالی درجه یک هر کارتن ۱۰ کیلویی ۳۲۰۰۰۰ تومان – مویز قهوه‌ای ایرانی هسته دار

خریدار کشمش عمده : اگر فروشنده کشمش عمده یا باغدار انگور هستید با ما تماس بگیرید .