خرید بادام زمینی عمده | خریدار | قیمت عمده بادام زمینی | ۱ اسفند ۱۴۰۰

خرید بادام زمینی عمده در کیسه های ۵ کیلویی و ۱۰ کیلویی و ۲۵ کیلویی . قیمت عمده بادام زمینی به نوع و مقدار خرید بستگی دارد . قیمت خرید عمده بادام زمینی ۱ اسفند ۱۴۰۰

خریدار بادام زمینی به قیمت عمده : اگر کشاورز بادام زمینی هستید و قصد فروش عمده بادام زمینی دارید خریداریم .

خرید بادام زمینی درجه یک عمده : قیمت هر کیلو ۹۰۰۰۰ تومان

خرید بادام زمینی درجه دو : قیمت هر کیلو ۷۵۰۰۰ تومان

قیمت بادام زمینی عمده – اسفند ماه ۱۴۰۰ :

  • قیمت بادام زمینی درشت آستانه ۹۰۰۰۰ تومان
  • قیمت بادام زمینی ریز آستانه اشرفیه ۷۵۰۰۰ تومان
  • قیمت بادام زمینی درشت مغان کیلویی ۸۵۰۰۰ تومان
  • قیمت بادام زمینی ریز مغان کیلویی ۶۵۰۰۰ تومان

قیمت عمده بادام زمینی بوداده – اسفند ۱۴۰۰ :

  • قیمت عمده بادام زمینی بوداده درشت آستانه ۹۰۰۰۰ تومان
  • قیمت بادام زمینی بوداده ریز آستانه اشرفیه ۷۵۰۰۰ تومان
  • قیمت بادام زمینی درشت بوداده مغان کیلویی ۸۵۰۰۰ تومان
  • قیمت بادام زمینی ریز بوداده مغان کیلویی ۶۵۰۰۰ تومان

برای خرید عمده بادام زمینی با شماره های مندرج در انتهای صفحه تماس بگیرید .