22 توسط Info 0

خرید بومادران | عمده ، کیلویی ، بسته‌ای | قیمت عمده بومادران

خرید بومادران ، خرید عمده بومادران ، فروش کیسه ای و عمده ای بومادران ، قیمت یک کیلو بومادران ، قیمت فله بومادران ، قیمت عمده بومادران ، قیمت خرید و فروش بومادران عمده . تیر ۱۴۰۱

خرید بومادران : برای خرید بومادران بصورت عمده و کیلو‌یی از طریق زیر اقدام نمایید. خرید برگ تمیز شده بومادران مرغوب

قیمت بومادران – قیمت عمده و کیلویی (تیر ۱۴۰۱):

قیمت عمده بومادران ۳۳۵۰۰ تومان

قیمت یک کیلو بومادران ۴۲۰۰۰ تومان

قیمت کیسه ای بومادران ۳۸۹۰۰ تومان

بهترین بومادران : تمیز ، بدون چوب و گرد . تازه و امسالی باشد. درجای مناسب نگهداری شده باشد.