روغن دنبه گوسفند | قیمت روغن دنبه | خرید عمده روغن دنبه | ۲ فروردین ۱۴۰۱

روغن دنبه یک روغن با انرژی بسیار بالا و مقوی است . خرید روغن دنبه گوسفند نرینه را می توانید از فروشگاه توتپُس سفارش دهید . قیمت عمده روغن دنبه و قیمت یک کیلو روغن دنبه ۲ فروردین ۱۴۰۱

روغن دنبه همانطور که از نام آن پیداست از دنبه گوسفند بدست می آید. بهترین روغن دنبه از دنبه نرینه جوان بدست می آید.

روغن دنبه علی رغم تبلیغات منفی ، مقوی قلب است.

قیمت دنبه گوسفند و روغن شحم ۲ فروردین ۱۴۰۱ :

قیمت هر کیلو روغن دنبه گوسفند نرینه ۱۱۰۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو روغن شحم هر کیلو ۷۵۰۰۰ تومان

قیمت روغن زرد گوسفندی ۲ فروردین ۱۴۰۱ :

قیمت روغن زرد گوسفندی هر کیلو ۳۸۵۰۰۰ تومان

قیمت روغن زرد گاوی هر کیلو ۱۹۰۰۰۰ تومان