خرید کندر – قیمت عمده و جزئی کندر

دو نوع کندر در بازار موجود است کندر دودی و کندر خوراکی

قیمت کندر خوراکی هر کیلو ۲۵۰ هزار تومان

قیمت کندر دودی هر کیلو ۲۰۰ هزار تومان

قیمت ۵۰ گرم کندر خوردنی ۱۵ هزار تومان

قیمت ۵۰ گرم کندر دودی ۹ هزار تومان