خشخاش عمده – قیمت خشخاش کیسه ای ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

خشخاش از جمله دانه های است که با وجود ارزش غذایی بالا ، قیمت خشخاش به نسبت پایین است . برای خرید عمده خشخاش کلی و جزئی مطابق قیمت خشخاش عمده از فروشگاه توتپُس اقدام نمایید . قیمت عمده خشخاش کیسه ای امروز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ :

قیمت خشخاش – قیمت عمده خشخاش تمیز هر کیلو ۸۳۰۰۰ تومان

قیمت خشخاش – قیمت عمده خشخاش نشسته هر کیلو ۷۰۰۰۰ تومان

قیمت خشخاش – قیمت جزئی خشخاش تمیز هر کیلو ۹۵۰۰۰ تومان

خرید خشخاش عمده به قیمت روز خشخاش : ۰۹۱۲۵۲۰۱۷۹۹

تهیه شده از بهترین مزارع کاشت افغانستان و پاکستان