خشکبار بیرجند | قیمت عمده و جزئی – اسفند ۱۴۰۰

خشکبار بیرجند شامل عناب بیرجند ، زعفران بیرجند ، زرشک بیرجند ، شاهدانه بیرجندی ، ارزن بیرجندی و بادام می باشد. قیمت روز عمده و جزئی خشکبار بیرجند – اسفند ۱۴۰۰

قیمت روز انواع عناب بیرجند – قیمت جزئی امروز زیر ۲۰ کیلو گرم :

 • عناب درشت ۱۱۰ هزار تومان
 • عناب متوسط ۶۰ هزار تومان
 • عناب ریز ۳۵ هزار تومان

قیمت روز انواع عناب بیرجند – قیمت عمده امروز بالای ۱۰۰ کیلو گرم :

 • عناب درشت ۷۵ هزار تومان
 • عناب متوسط ۴۵ هزار تومان
 • عناب ریز ۲۸ هزار تومان

قیمت روز انواع زعفران بیرجند – قیمت عمده امروز :

 • زعفران سرگل بیرجند ۱۳۰ هزار تومان
 • زعفران پوشال بیرجند ۱۲۰ هزار تومان
 • زعفران دسته بیرجند ۱۱۰ هزار تومان

قیمت روز انواع زعفران بیرجند – قیمت جزئی :

 • زعفران سرگل بیرجند ۱۷۰ هزار تومان
 • زعفران پوشال بیرجند ۱۶۰ هزار تومان
 • زعفران دسته بیرجند ۱۵۰ هزار تومان

قیمت روز زرشک بیرجند – قیمت عمده امروز :

 • زرشک پفکی بیرجند ۹۸ هزار تومان
 • زرشک اناری بیرجند ۶۹ هزار تومان

قیمت روز زرشک بیرجند – قیمت خرده فروشی امروز :

 • زرشک پفکی بیرجند ۱۱۵ هزار تومان
 • زرشک اناری بیرجند ۸۰ هزار تومان

قیمت شاهدانه بیرجندی – قیمت شاهدانه بیرجندی:

 • شاهدانه ریز بیرجندی ۱۰۵۰۰۰ تومان
 • شاهدانه درشت ۷۵۰۰۰ تومان

قیمت ارزن بیرجندی – قیمت ارزن بیرجندی:

 • ارزن ریز بیرجندی ۱۷۵۰۰ تناژ
 • ارزن درشت بیرجندی ۱۷۵۰۰ تومان

قیمت شاهدانه بیرجندی – خرید عمده :

قیمت عمده شاهدانه ریز بیرجندی ۹۵۰۰۰ تومان تناژ

قیمت ارزن بیرجندی – خرید عمده :

قیمت کلی ارزن بیرجندی ۱۱۵۰۰ تومان

سفارش جزئی و عمده انواع عناب ، زعفران ، زرشک ، شاهدانه ، ارزن بیرجند