خشکبار بیرجند – قیمت کلی و جزئی عناب و زرشک و زعفران- اردیبهشت ۱۴۰۰

خشکبار بیرجند که بیشتر در سایر شهرها طرفدار و محبوبیت دارد شامل عناب ، زعفران و زرشک می باشد . قیمت روز عمده و جزئی عناب بیرجند ، زرشک بیرجند و زعفران بیرجند اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت روز انواع عناب بیرجند – قیمت جزئی امروز زیر ۲۰ کیلو گرم :

 • عناب درشت ۹۰ هزار تومان
 • عناب متوسط ۶۰ هزار تومان
 • عناب ریز ۵۰ هزار تومان

قیمت روز انواع عناب بیرجند – قیمت عمده امروز بالای ۲۰ کیلو گرم :

 • عناب درشت ۶۵ هزار تومان
 • عناب متوسط ۴۵ هزار تومان
 • عناب ریز ۲۰ هزار تومان

قیمت روز انواع زعفران بیرجند – قیمت عمده امروز :

 • زعفران سرگل بیرجند ۴۵ هزار تومان
 • زعفران پوشال بیرجند ۴۱ هزار تومان
 • زعفران دسته بیرجند ۳۹ هزار تومان

قیمت روز انواع زعفران بیرجند – قیمت جزئی :

 • زعفران سرگل بیرجند ۵۵ هزار تومان
 • زعفران پوشال بیرجند ۴۵ هزار تومان
 • زعفران دسته بیرجند ۴۲ هزار تومان

قیمت روز زرشک بیرجند – قیمت عمده امروز :

 • زرشک پفکی بیرجند ۶۰ هزار تومان
 • زرشک اناری بیرجند ۵۲ هزار تومان

قیمت روز زرشک بیرجند – قیمت خرده فروشی امروز :

 • زرشک پفکی بیرجند ۷۰ هزار تومان
 • زرشک اناری بیرجند ۶۲ هزار تومان

سفارش جزئی و عمده انواع عناب ، زعفران و زرشک بیرجند : ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸