خشکبار نگار

خشکبار نگار عرضه کننده انواع خشکبار و زعفران از جمله عناب ، زرشک ، توت خشک ، پسته ، کنجد ، کندر ، اسپند ، روغن گوسفندی …