ذرت شکسته | عمده ، کیلو‌یی | خرید و قیمت ذرت شکسته دامی

ذرت شکسته عمده ، فروش عمده و کیلویی ذرت شکسته ، برای خرید ذرت شکسته دامی و اطلاع از قیمت عمده ذرت شکسته ادامه صفحه را دنبال کنید . شهریور ۱۴۰۱

ذرت شکسته : درختی که دانه ها بصورت شکسته باشند و مناسب پرندگان و دام هستند ذرت شکسته نام دارد. قیمت ذرت شکسته به مقدار خرید بستگی دارد

ذرت شکسته عمده : فروش عمده ذرت شکسته در وزن های ۱۵ الی ۵۰۰ کیلو بسته بندی در گونی های ۳۵ کیلو‌یی . برای خرید عمده ذرت شکسته از روش های زیر اقدام نمایید

قیمت عمده ذرت شکسته – فروش عمده (شهریور ۱۴۰۱):

  • قیمت یک کیلو ذرت شکسته ۲۱۰۰۰ تومان
  • قیمت ۱۰ کیلو ذرت شکسته ۱۹۵۰۰ تومان
  • قیمت کیسه ۳۵ کیلویی ذرت شکسته ۱۸۲۰۰ تومان
  • قیمت ۱۰۰ کیلو ذرت شکسته ۱۷۸۰۰ تومان

خرید ذرت شکسته : برای خرید ذرت شکسته بصورت عمده و کیلویی :