دسامبر 7, 2020 توسط Info Off

روش تشخیص زیره مرغوب

زیره در اثر گذشت زمان عطر خود را از دست میدهد در نتیجه زیره تازه عطر بیشتری دارد. علاوه بر آن در زیره کهنه به خصوص زیره سبز قدیمی و مانده رنگ کدرتر دیده میشود و اصطلاحا رنگ و رو رفته است.

بهترین زیره ، زیره کوهی یا همان زیره سیاه است که در کوهستان بافت در شهر کرمان به صورت خودرو میروید و برداشت آن دشواری خاصی دارد. زمان چیدن زیره تیر ماه است.

دقت کنید که گاهی بدخواهان زیره سبز را تفت می دهند و با زیره سیاه مخلوط می کنند که تقلب است .

قیمت زیره سیاه در حدود 4 برابر زیره سبز است .

زیره کوهی یا زیره سیاه بوی بسیار بیشتری از زیره سبز دارد بطوری که اگر داخل اتاق باشد کل اتاق بوی زیره میدهد

در هنگام خرید زیره سیاه حتما به اندازه های آن دقت کنید تا حتی الامکان هم اندازه باشند .