زرشک تازه | شاخه‌ای ، دون ، خوشه‌ای ( قیمت زرشک تازه ) عمده ، کیلویی

زرشک تازه ، قیمت زرشک تازه ، خرید زرشک تازه . زرشک تازه خوشه ای ، زرشک دانه تازه ، زرشک تازه شاخ ، زرشک خوشه‌ای تازه ، زرشک نوباوه فصل پاییز ، زرشک نوبرانه آبدار مخصوص آب زرشک تازه . فروش عمده و کارتنی زرشک تازه . قیمت زرشک تازه ، قیمت عمده زرشک تازه( مهر ۱۴۰۲ ) خرید اینترنتی و حضوری . وزن هر کارتن زرشک تازه ۱۰ کیلوگرم است

زرشک تازه : در هر خوشه زرشک حدود ۱۲ تا ۱۷ عدد دانه زرشک دارد . زرشک تازه خوشه ای به راحتی تمیز می شود که مناسب تهیه آب زرشک و نیز فریز کردن می باشد . برای خرید خوشه زرشک تازه از روش های فروش زیر اقدام نمایید . زرشک تازه در خارج از فصل بصورت فریز شده می باشد

شاخه زرشک تازه : زرشک را ابتدا بصورت شاخه ای می چینند و سپس بصورت خوشه و یا دانه تمیز می شود. قیمت زرشک شاخه ای از خوشه کمتر است.

دانه زرشک تازه : اگر زرشک چیده شده بصورت کاملا دون شده و تمیز باشد آن را دون زرشک تازه آبدار می نامند. در میان زرشک های تازه ، قیمت زرشک دون شده تمیز بالا تر است. برای خرید زرشک دانه تازه از روش های فروش زیر اقدام نمایید

قیمت عمده زرشک تازه ( قیمت تناژ ) :

  • قیمت یک تن زرشک تازه خوشه ای ۵۸۰۰۰ تومان
  • قیمت یک تن زرشک تازه شاخه‌ای ۴۳۰۰۰ تومان
  • قیمت یک تن زرشک دون شده تازه ۷۵۰۰۰ تومان

قیمت کارتنی زرشک تازه ( مهر ۱۴۰۲ ) :

  • قیمت کارتنی زرشک تازه خوشه ای ۶۳۰۰۰ تومان
  • قیمت کارتنی زرشک تازه شاخه‌ای ۴۸۰۰۰ تومان
  • قیمت کارتنی زرشک تازه دون ۸۰۰۰۰ تومان

قیمت کیلویی زرشک تازه ( مهر ۱۴۰۲ ):

  • قیمت یک‌ کیلو زرشک تازه خوشه ای ۷۵۰۰۰ تومان
  • قیمت یک کیلو زرشک تازه شاخه ای ۵۵۰۰۰ تومان
  • قیمت یک کیلو زرشک تازه دون شده ۹۵۰۰۰ تومان
  • زرشک تازه دون فریز شده ۹۵۰۰۰ تومان

وزن خالص هر کارتن زرشک تازه حدود ۷ کیلوگرم است.

خرید زرشک تازه : برای خرید زرشک تازه ( خوشه ای ، شاخه ای ، دان ) از روش های زیر اقدام نمایید

در حال حاضر زرشک تازه فریز شده موجود است

هر کیلو زرشک تازه فریز شده ۹۵۰۰۰ تومان