زعفران بیدخت – قیمت زعفران بیدخت خرید ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

فروش عمده زعفران بیدخت در فروشگاه آنلاین توتپُس ، انواع زعفران بیدخت زعفران دسته بیدخت ، زعفران سرگل بیدخت ، زعفران پوشال و سفید بیدخت زعفران سوپر نگین بیدخت

قیمت زعفران عمده بیدخت – مورخ۱۴۰۰/۰۹/۰۵:

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۲۷/۵۰۰نگین عرف۳۱/۵۰۰
دسته۲۵/۵۰۰سفید۷/۵۰۰
زیرقربیلی۲۱/۰۰۰نگین سوپر۳۳/۵۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

قیمت زعفران بیدخت خرده فروشی زعفران امروز ۵ آذر ۱۴۰۰ :

قیمت هر مثقال زعفران سرگل ۵۵ هزار تومان

قیمت هر مثقال زعفران نگین بیدخت ۷۰ هزار تومان

قیمت هر مثقال زعفران دسته بیدخت ۴۲ هزار تومان

برای خرید عمده زعفران بیدخت با ما تماس بگیرید : ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸