زعفران بیدخت – قیمت زعفران بیدخت | بهمن ماه ۱۴۰۰

فروش عمده زعفران بیدخت در فروشگاه آنلاین توتپُس ، انواع زعفران بیدخت زعفران دسته بیدخت ، زعفران سرگل بیدخت ، زعفران پوشال و سفید بیدخت زعفران سوپر نگین بیدخت

قیمت زعفران عمده بیدخت – بهمن ۱۴۰۰

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۳۰/۵۰۰نگین عرف۳۲/۵۰۰
دسته۲۳/۵۰۰سفید۴/۸۰۰
زیرقربیلی۹/۰۰۰نگین سوپر۳۷/۵۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

جدول قیمت زعفران

قیمت زعفران بیدخت خرده فروشی زعفران بهمن ۱۴۰۰ :

قیمت هر مثقال زعفران سرگل ۱۷۰ هزار تومان

قیمت هر مثقال زعفران نگین بیدخت ۱۹۰ هزار تومان

قیمت هر مثقال زعفران دسته بیدخت ۱۴۰ هزار تومان

برای خرید عمده زعفران بیدخت با ما تماس بگیرید : ۰۹۱۲۵۲۰۱۷۹۹