زعفران بیدخت – قیمت زعفران بیدخت خرید ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

فروش عمده زعفران بیدخت در فروشگاه آنلاین توتپُس ، انواع زعفران بیدخت زعفران دسته بیدخت ، زعفران سرگل بیدخت ، زعفران پوشال و سفید بیدخت زعفران سوپر نگین بیدخت

قیمت زعفران عمده بیدخت – مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸:

نوع زعفرانقیمت نوع زعفرانقیمت
سرگل۱۰/۲۰۰نگین عرف۱۲/۷۰۰
دسته۷/۴۰۰سفید۳/۸۰۰
زیرقربیلی۶/۹۰۰نگین سوپر۱۵/۷۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

قیمت زعفران بیدخت خرده فروشی زعفران امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ :

قیمت هر مثقال زعفران سرگل ۵۵ هزار تومان

قیمت هر مثقال زعفران نگین بیدخت ۷۰ هزار تومان

قیمت هر مثقال زعفران دسته بیدخت ۴۲ هزار تومان

برای خرید عمده زعفران بیدخت با ما تماس بگیرید : ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸