زعفران توتپُس (برند توتپُس)

برند توتپُس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ رونمایی خواهد شد . زعفران توتپُس در بسته بندی های ۲ گرمی ، ۵ گرمی و یک مثقالی وارد بازار می شود .

پیشبینی می شود قیمت زعفران توتپُس نسبت به سایر برندها بالاتر باشد .

حضور با کیفیت در بازارهای داخلی و خارجی از جمله اهداف برند توتپُس است که در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود .

زعفران صادراتی توتپُس : این زعفران از نوع نگین و سوپر نگین است که برای صادرات تامین شده است .

زعفران سرگل توتپُس : این زعفران اکثرا از شهرهای قاینات ، گناباد ، فردوس ، نیشابور ، باخرز و تربت حیدریه تامین می شود . این زعفران مناسب مصارف خانگی می باشد .

زعفران پوشال توتپُس ، زعفران دخترپیچ توتپُس و زعفران سفید توتپُس از دیگر زعفران های برند توتپُس هستند که برای مصارف خانگی ، هدیه و رستوران ها خریداری می شوند .