ژانویه 31, 2021 توسط Info 0

زعفران رشتخوار – قیمت زعفران رشتخوار – بهمن ۱۴۰۰

زعفران رشتخوار و قیمت زعفران رشتخوار در انواع نمونه های مرغوب زعفران سرگل رشتخوار ، زعفران سوپر نگین رشتخوار ، زعفران دسته رشتخوار ، زعفران پوشال رشتخوار . قیمت زعفران رشتخوار – بهمن ۱۴۰۰

قیمت عمده زعفران رشتخوار امروز بهمن ۱۴۰۰ :

 • قیمت زعفران سرگل رشتخوار هر مثقال ۱۵۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران پوشال رشتخوار هر مثقال ۱۳۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته رشتخوار هر مثقال ۱۲۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی رشتخوار هر مثقال ۱۲۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید رشتخوار هر مثقال ۲۱ هزار تومان
 • قیمت زعفران سرگل رشتخوار هر کیلو ۳۶ میلیون تومان
 • قیمت زعفران پوشال رشتخوار هر کیلو ۳۲ میلیون تومان
 • قیمت زعفران دسته رشتخوار هر کیلو ۲۹ میلیون تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی (زیر الک) رشتخوار هر کیلو ۲۹ میلیون تومان
 • قیمت زعفران سفید رشتخوار (ریشه سفید) هر کیلو ۷/۵ میلیون تومان
 • قیمت زعفران سوپرنگین رشتخوار هر کیلو ۴۲ میلیون تومان

خرید زعفران رشتخوار : به فروشگاه توتپُس بروید

اینستاگرام عمده (کشاورزان و عمده فروشان)