ژانویه 31, 2021 توسط Info 0

زعفران رشتخوار – قیمت زعفران رشتخوار – تیر ۱۴۰۰

زعفران رشتخوار و قیمت زعفران رشتخوار در انواع نمونه های مرغوب زعفران سرگل رشتخوار ، زعفران سوپر نگین رشتخوار ، زعفران دسته رشتخوار ، زعفران پوشال رشتخوار . قیمت زعفران رشتخوار – تیر ۱۴۰۰

قیمت عمده زعفران رشتخوار امروز تیر ۱۴۰۰ :

 • قیمت زعفران سرگل رشتخوار هر مثقال ۴۴ هزار تومان
 • قیمت زعفران پوشال رشتخوار هر مثقال ۴۱ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته رشتخوار هر مثقال ۳۸ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی رشتخوار هر مثقال ۳۱ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید رشتخوار هر مثقال ۸ هزار تومان
 • قیمت زعفران سرگل رشتخوار هر کیلو ۹۳۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال رشتخوار هر کیلو ۸۸۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته رشتخوار هر کیلو ۸۰۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی (زیر الک) رشتخوار هر کیلو ۶۷۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سفید رشتخوار (ریشه سفید) هر کیلو ۱۸۵۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سوپرنگین رشتخوار هر کیلو ۱۴۵۰۰۰۰۰ تومان

خرید زعفران رشتخوار : به فروشگاه توتپُس بروید

اینستاگرام عمده (کشاورزان و عمده فروشان)