قیمت زعفران زاوه ( ۲ مهر ۱۴۰۰ )

قیمت زعفران زاوه کیلویی و و گرمی . زعفران زاوه شکل ظاهری خوبی دارد همچنین رنگ و طعم زعفران زاوه رقابتی است . قیمت زعفران زاوه نیز بر اساس همین پارامترهای کیفیتی تعیین می شود . بروزرسانی ۲ مهر ۱۴۰۰

زاوه یکی از تامین کنندگان عمده زعفران ایران و جهان است . شکل ظاهری و قلم درشت از جمله مشخصات زعفران زاوه می باشد .

قیمت زعفران زاوه و جلگه رخ – قیمت کیلویی :

۹نوع زعفرانقیمت نوع زعفرانقیمت
سرگل۱۱/۸۰۰نگین عرف۱۶/۴۰۰
دسته۹/۲۰۰سفید۳/۸۵۰
زیرقربیلی۷/۷۰۰نگین سوپر۱۷/۷۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

پفکی بودن از دیگر مشخصات زعفران زاوه است که باعث حجیم بودن و خوش رخ بودن آن شده است . البته زعفران زاوه از جمله زعفران های خوب ایران است .

قیمت عمده زعفران زاوه – مهر ماه ۱۴۰۰ :

قیمت زعفران دخترپیچ زاوه هر مثقال ۳۶۰۰۰ تومان

قیمت زعفران نگین زاوه هر مثقال ۴۸۰۰۰ تومان

قیمت زعفران سوپرنگین زاوه کیلویی ۱۸۵۰۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران سرگل زاوه هر کیلو ۱۰۴۰۰۰۰۰ تومان

قیمت ریشه سفید زعفران زاوه ۱۸۰۰۰۰۰ تومان هر کیلو

زعفران سرگل و نگین زاوه برای خرید زعفران زاوه با شماره های مندرج تماس بگیرید .