قیمت زعفران زاوه | سرگل ، پوشال ، نگین | ۶ دی ۱۴۰۰

قیمت زعفران زاوه کیلویی و و گرمی سرگل ، پوشال ، نگین . زعفران زاوه شکل ظاهری خوبی دارد همچنین رنگ و طعم زعفران زاوه رقابتی است . قیمت زعفران زاوه نیز بر اساس همین پارامترهای کیفیتی تعیین می شود . بروزرسانی ۶ دی ۱۴۰۰

زاوه یکی از تامین کنندگان عمده زعفران ایران و جهان است . شکل ظاهری و قلم درشت از جمله مشخصات زعفران زاوه می باشد .

قیمت زعفران زاوه و جلگه رخ – قیمت کیلویی :

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۲۹/۵۰۰نگین عرف۳۳/۵۰۰
دسته۲۶/۵۰۰سفید۹/۵۰۰
زیرقربیلی۲۶/۰۰۰نگین سوپر۳۹/۵۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

پفکی بودن از دیگر مشخصات زعفران زاوه است که باعث حجیم بودن و خوش رخ بودن آن شده است . البته زعفران زاوه از جمله زعفران های خوب ایران است .

قیمت عمده زعفران زاوه – دی ماه ۱۴۰۰ :

قیمت زعفران دخترپیچ زاوه هر مثقال ۱۲۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران نگین زاوه هر مثقال ۱۴۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران سوپرنگین زاوه کیلویی ۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران سرگل زاوه هر کیلو ۳۲۰۰۰۰۰۰ تومان

قیمت ریشه سفید زعفران زاوه ۷۵۰۰۰۰۰ تومان هر کیلو

زعفران سرگل و نگین زاوه برای خرید زعفران زاوه با شماره های مندرج تماس بگیرید .

خرید زعفران زاوه سرگل ، پوشال ، نگین