زعفران کاشان – قیمت زعفران کاشان ، آبان ۱۴۰٢

زعفران کاشان بصورت فروش عمده و جزئی بر اساس قیمت زعفران کاشان تهیه شده از بهترین زعفران های گناباد ، زعفران قاینات ، زعفران بیرجند ، زعفران تربت حیدریه و بجستان آبان ۱۴۰٢

قیمت زعفران سرگل ماشان ، قیمت زعفران دسته دخترپیچ کاشان ، قیمت زعفران سفید کاشان ، قیمت زعفران سوپر نگین کاشان

سفارش آنلاین خرید زعفران در کاشان و آزمایش شده در آزمایشگاه زعفران توتپُس

خرید عمده و جزئی زعفران در کاشان بر اساس لیست قیمت زعفران :

قیمت زعفران کاشان – قیمت عمده زعفران کاشان ، آبان ١٤٠٢ :

 • قیمت زعفران سرگل کاشان هر مثقال ۴۷.۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران پوشال کاشان هر مثقال ۴۱ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته کاشان هر مثقال ۳۹ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی کاشان هر مثقال ۳۱ هزار تومان
 • قیمت پودر زعفران کاشان هر مثقال ۳۴ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید کاشان هر مثقال ۸۵۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سوپر نگین کاشان هر مثقال ۷۰ هزار تومان
 • قیمت عناب درشت دستچین کاشان : ۹۵ هزار تومان
 • قیمت عناب درشت کاشان : کیلویی ۵۵ هزار تومان
 • قیمت عناب متوسط کاشان ۴۵ هزار تومان
 • قیمت عناب ریز ۲۲ هزار تومان
 • قیمت زرشک پفکی درجه یک کاشان : ۷۰ هزار تومان
 • قیمت زرشک اناری کاشان ۶۲ هزار تومان
 • قیمت پسته کاشان هر کیلو سفید ۱۶۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران کاشان – قیمت عمده زعفران کاشان ، آبان ماه ۱۴۰٢ :