زعفران کاشمر | سرگل ، پوشال ، نگین | قیمت آذر ۱۴۰۱

قیمت زعفران کاشمر کیلویی و مثقال . زعفران کاشمر از جمله زعفران های مرغوب خراسان است . قیمت زعفران کاشمر با توجه به نوع زعفران ، مرغوبیت ، کیفیت زعفران و نیز مقدار خرید ( کیلویی و گرمی ) مشخص می شود . قیمت خرید عمده و جزئی زعفران کاشمر – بروزرسانی امروز آذر ۱۴۰۱ .

هرچه منطقه کشت زعفران کویری تر (گرم و خشک) باشد زعفران دارای طعم و مزه بهتر و مرغوب تر خواهد بود. زعفران مناطق کوهپایه ای مزه و طعم ضعیف تری دارند.

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۳۴نگین عرف۳۵
دسته۲۸سفید۸
زیرقربیلی۲۳نگین سوپر۳۸
قیمت زعفران عمده

جدول قیمت عمده زعفران ( سرگل ، نگین ، پوشال )

خرید عمده : به خرید زعفران بالای یک کیلو (۲۱۷ مثقال) خرید عمده می گوییم .

قیمت زعفران کاشمر ( فروش عمده کیلویی ) – آذر ۱۴۰۱:

 • قیمت زعفران سرگل کاشمر هر مثقال ۱۸۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سرگل شکسته کاشمر هر مثقال ۱۷۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال هر مثقال ۱۵۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته دختر پیچ هر مثقال ۱۴۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی هر مثقال ۱۴۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سفید هر مثقال ۲۳۵۰۰ تومان
 • قیمت زعفران شبه نگین هر مثقال ۱۸۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین هر مثقال ۱۹۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سوپر نگین کاشمر هر مثقال ۲۰۵۰۰۰ تومان

قیمت زعفران کاشمر ( فروش جزئی مثقالی ) – آذر ۱۴۰۱ :

 • قیمت زعفران سرگل کاشمر هر مثقال ۱۹۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سرگل شکسته هر مثقال ۱۸۵۰۰۰ تومان (فروش ویژه توتپُس)
 • قیمت زعفران پوشال هر مثقال ۱۷۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته دخترپیچ کاشمر هرمثقال ۱۶۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی کاشمر هر مثقال ۱۶۵۰۰۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید هر مثقال ۳۴۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران شبه نگین هر مثقال ۲۰۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین هر مثقال ۲۲۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سوپر نگین هر مثقال ۲۳۵۰۰۰ تومان

افزایش قیمت زعفران (قیمت دقیق) :

قیمت روز زعفران (اینجا ببینید)

قیمت و خرید گل زعفران تازه : انتهای این صفحه

معرفی و راهنمایی در خصوص انواع زعفران کاشمر :

ریشه داخل گل زعفران شامل سه بخش است : بخش سرگل ، بخش قرمز ضعیف (قلم) و بخش سفید

سرگل زعفران : همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید به بخش حجیم زعفران که در ابتدای ریشه گل زعفران، سرگل (کلاله) گفته می شود.

بخش قرمز ضعیف زعفران : بخش قرمز رنگ ریشه گل زعفران که مابین قسمت سرگل و بخش سفید قرار دارد.

بخش سفید یا ساقه سفید زعفران : قسمت انتهایی ریشه گل زعفران که سفید رنگ یا زرد مایل به سفید است.

زعفران سرگل کاشمر : بخش نگین بعلاوه مقدار کمی از ریشه قرمز ضعیف، به زعفران سرگل مشهور است که هرچه ریشه قرمز ضعیف کوچکتر باشد به آنچه که نگین گفته می شود نزدیک تر خواهد شد.

پوشال : اگر بخش سفید حذف شود یا به نسبت اندک باشد زعفران پوشال گفته می شود. هر چه سفیدی کمتر باشد پوشال باکیفیت تری خواهید داشت . زعفران پوشال پفکی است.

زعفران دسته : ریشه کامل گل زعفران (شامل سفیده و قرمز و نگین) زعفران دسته نامیده می شود. زعفران دسته کمترین تقلب را دارد و در نتیجه هنگام خرید نگرانی ها کمتر خواهد بود . فقط نکته مهم این است که روی زعفران گرده نباشد و یا اندک باشد .

زعفران شکسته : مخلوط زعفران سرگل و بخش قرمز ضعیف، زعفران شکسته گفته می شود. در این نوع زعفران مقداری سفیدی نیز احتمالا وجود دارد. احتمال تقلب در زعفران شکسته به نسبت بیشتر است .

‌زعفران‌ زیر قربیلی : به زعفران ریزه/نرمه که به اصطلاح از قربیل رد می شود زعفران زیر قربیلی گفته می شود. زعفران زیر قربیلی به شرط اینکه ناخاصی نداشته باشد یک زعفران مقرون به صرفه برای مصرف خانگی و رستوران هاست .

زعفران سفید : به زعفرانی که بخش اعظم آن سفید باشد زعفران سفید گفته می شود. هرچه قرمزی موجود بیشتر باشد مرغوب تر خواهد بود و گران تر.

زعفران نگین یا ممتاز کاشمر : اگر بخش کلاله قرمز مستقیما از گل زعفران جدا شود (بدون جداسازی ریشه سفید) به آن زعفران ممتاز ، شبه نگین و نگین نیز می گویند .

سوپر نگین : کلاله ممتاز شده زعفران که رشته ها بصورت صاف و قلم درشت هستند زعفران نگین سوپر می گویند . اگر پرس شوند زعفران سوپرنگین اتویی نام دارد.

پیشنهاد توتپس برای خرید زعفران اصل کاشمر : زعفران دسته بخرید.

زعفران کاشمر
زعفران کاشمر
زعفران کاشمر

خریدار کشمش کاشمر ( خرید کارتنی و عمده کشمش کاشمر ):

قیمت و خرید گل زعفران