زعفران گلستان | قیمت زعفران گلستان | ۵ آذر ۱۴۰۰

زعفران گلستان از جمله زعفران های جدید است که اخیراً وارد بازار شده است . تعیین کننده قیمت زعفران گلستان رنگ ، طعم و بوی آن است که بطور علمی پیکروسین و سافرانال زعفران هستند . قیمت زعفران سرگل گلستان ، قیمت زعفران پوشال گلستان ، قیمت زعفران نگین گلستان امروز ۵ آذر ۱۴۰۰

خرید زعفران گلستان : برای خرید زعفران سرگل ، پوشال و نگین گلستان بصورت مثقال و کیلویی تماس بگیرید . خرید عمده زعفران گلستان

قیمت زعفران گلستان مثقالی – امروز ۵ آذر ۱۴۰۰

قیمت زعفران سرگل گلستان هر مثقال ۵۱۰۰۰ تومان

قیمت زعفران پوشال گلستان هر مثقال ۴۱۰۰۰ تومان

قیمت زعفران نگین گلستان هر مثقال ۵۶۰۰۰ تومان

قیمت زعفران گلستان مثقالی – امروز ۵ آذر ۱۴۰۰

قیمت زعفران سرگل گلستان هر کیلو ۱۱/۳۰۰ تومان

قیمت زعفران نگین گلستان هر مثقال ۱۲/۹۰۰ تومان

قیمت زعفران پوشال گلستان هر مثقال ۱۰/۲۰۰ تومان

فروش عمده زعفران گلستان و گل زعفران گلستان