زعفران گلستان | قیمت زعفران گلستان | خرداد ۱۴۰٢

زعفران گلستان از جمله زعفران های جدید است که اخیراً وارد بازار شده است . تعیین کننده قیمت زعفران گلستان رنگ ، طعم و بوی آن است که بطور علمی پیکروسین و سافرانال زعفران هستند . قیمت زعفران سرگل گلستان ، قیمت زعفران پوشال گلستان ، قیمت زعفران نگین گلستان ، خرداد ۱۴۰٢

خرید زعفران گلستان : برای خرید زعفران سرگل ، پوشال و نگین گلستان بصورت مثقال و کیلویی تماس بگیرید . خرید عمده زعفران گلستان

قیمت زعفران گلستان مثقالی – خرداد ماه ۱۴۰٢

قیمت زعفران سرگل گلستان هر مثقال ۱۷۵۰۰۰ تومان

قیمت زعفران پوشال گلستان هر مثقال ۱۶۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران نگین گلستان هر مثقال ۱۸۵۰۰۰ تومان

قیمت زعفران گلستان مثقالی – خرداد ۱۴۰٢

قیمت زعفران سرگل گلستان هر کیلو ۳۳/۳۰۰ تومان

قیمت زعفران نگین گلستان هر مثقال ۳۴/۹۰۰ تومان

قیمت زعفران پوشال گلستان هر مثقال ۳۱/۲۰۰ تومان

فروش عمده زعفران گلستان و گل زعفران گلستان