25 توسط Info Off

سرخارگل | فروش عمده و جزئی | قیمت عمده سرخارگل (خرداد ۱۴۰٢)

سرخارگل از جمله داروهای گیاهی با خواص ضد میکروبی و ضد ویروسی است که برای بهبود سرماخوردگی استفاده می شود. فروش سرخارگل عمده ، برای خرید عمده سرخارگل اکیناسه از روش های زیر استفاده کنید. قیمت عمده سرخارگل ، قیمت یک کیلو سرخارگل ، فروش بسته ای ۱۰۰ گرمی سرخارگل . خرداد ۱۴۰٢

خرید سرخارگل : تامین سرخارگل برای عطاری ها ، خشکبار فروشی ها و شرکت های بسته بندی سرخارگل . خرید سرخارگل در وزن های مختلف فراهم شده است. فروش سرخارگل از طریق روش های زیر استفاده کنید

قیمت سرخارگل عمده و کیلویی – خرداد ۱۴۰٢ :

  • قیمت ۵ کیلو برگ سرخارگل هر کیلو ۴۲۰/۰۰۰ تومان
  • قیمت یک کیلو سرخارگل برگ ۴۵۰/۰۰۰ تومان

قیمت گرمی سرخارگل – خرداد ۱۴۰٢ :

  • قیمت بسته ۱۰۰ گرمی سرخارگل ۷۵۰۰۰ تومان
  • قیمت بسته ۵۰۰ گرمی سرخارگل ۲۵۰/۰۰۰ تومان

قیمت سرخارگل با ساقه و برگ هر کیلو ۳۷۰/۰۰۰ تومان

خواص سرخارگل : مورد استفاده برای بهبود سرماخوردگی و پرکاربرد در آمریکا

فروش سرخارگل ( عمده و جزئی ) : برای خرید عمده و کیلویی سرخارگل از روشهای زیر اقدام نمایید: