عمده فروشی زعفران | قیمت زعفران فله | سرگل ، نگین ، پوشال

عمده فروشی زعفران در واحدهای تامین از یک کیلو زعفران تا ۵۰ کیلو زعفران در انواع زعفران سرگل فله ، زعفران نگین فله ، زعفران پوشال فله . عمده فروشی زعفران توتپُس با نظارت دقیق کیفیت و بررسی های لازم در خصوص مرغوبیت زعفران .

خرید عمده زعفران : خرید کیلو‌یی و کارتنی زعفران در وزن های ۱ الی ۵۰ کیلو‌گرم .

قیمت عمده فروشی زعفران – تیر ۱۴۰۱ :

  • قیمت عمده سرگل زعفران ۵۷ میلیون تومان
  • قیمت عمده پوشال زعفران ۵۲ میلیون تومان
  • قیمت عمده نگین زعفران ۶۳ میلیون تومان
  • قیمت عمده دسته زعفران ۴۶ میلیون تومان
  • قیمت سفید زعفران عمده ۱۶ میلیون تومان

عمده فروشی زعفران : برای سفارش خرید عمده زعفران در وزن های مختلف فله به واتساپ پیام دهید تا نمونه عکس ارسال شود .