سپتامبر 1, 2021 توسط Info 0

فرق اسپند خراسان و گلستان

فرق اسپند خراسان و گلستان در چیست ؟ اسپند خراسان بهتر است یا اسپند گلستان ؟ تشخیص اسپند خراسان و گلستان ؟ بهترین اسپند کدام است ؟ اسپند خراسان خوش بو تر است یا اسپند گلستان ؟ پاسخ این سوالات را در ادامه ببینید

هر ناحیه آب و هوایی منطقه برداشت اسپند گرم و خشک باشد اسپند مرغوب تر و خوشبوتر و سیاه تر خواهد بود .

دقت شود که اسپند سیاه هم به منطقه برداشت و هم رسیده بودن اسپند بستگی دارد . بنابراین اگر اسپند نارس باشد تخم آن قهوه ای خواهد بود . مقایسات گفته شده برای اسپند رسیده است .

فرق اسفند خراسان و گلستان : اسپند خراسان سیاه است و اسپند گلستان قهوه ای ، اسپند خراسان از اسپند گلستان گرانتر است ، اسپند خراسان از اسپند گلستان خوشبوتر است

کدام اسپند بهتر است : اسپند خراسان و مناطق گرم و خشک اگر رسیده باشد از سایر اسپند های مناطق مرطوب بهتر می باشد .

تشخیص اسفند گلستان و خراسان : ظاهر اسپند خراسان سیاه و توپر است و ظاهر اسپند گلستان قهوه‌ای و کمی پفکی حجیم

اسپند خوشبوتر : اسپند مناطق گرم و خشک که نارس نباشد ( رسیده باشد ) خوشبوتر است . بنابراین می توان گفت اسپند خراسان رضوی و خراسان جنوبی بهترین بو را دارند .

خرید و قیمت انواع اسپند نخودی ، اسپند دانه سیاه و اسپند درهم :