فروشگاه خشکبار گناباد

فروشگاه خشکبار و خرید آنلاین خشکبار گناباد

قیمت خشکبار و زعفران گناباد – ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ :

زعفران سرگلمثقال۴۲۰۰۰
زرشک مرغوبکیلو۶۵۰۰۰
عناب درشتکیلو۵۵۰۰۰
مویز بدون دانهکیلو۹۵۰۰۰
کشمش پلوییکیلو۴۰۰۰۰
کشمش درشتکیلو۵۰۰۰۰
زنجبیلکیلو۱۱۰۰۰۰
رب محلیکیلو۲۳۰۰۰
شیره انگورکیلو۷۰۰۰۰

قیمت خشکبار گناباد لیست روز

زعفران سرگل۵۸۰۰۰پسته بادامی۱۷۵۰۰۰
پودر زعفران۳۵۰۰۰پسته بوداده۱۸۵۰۰۰
زعفران دسته۴۱۰۰۰پسته اکبری۲۱۰۰۰۰
زعفران پوشال۴۵۰۰۰مویز بی هسته۱۱۵۰۰۰
زعفران سفید۱۱۰۰۰کشمش سبز۵۰۰۰۰
عناب درشت۶۵۰۰۰بادام زمینی۷۰۰۰۰
عناب متوسط۵۰۰۰۰شیره انگور ۵۵۰۰۰
عناب ریز ۲۴۰۰۰مغز بادام۲۲۰۰۰
زرشک پفکی ۷۵۰۰۰گلاب۲۹۰۰۰
سنجد۶۰۰۰۰عسل۹۵۰۰۰
گردو۱۱۵۰۰۰رب۲۷۰۰۰
بادام درختی۶۰۰۰۰روغن زرد۲۷۰۰۰۰
انجیر خشک۱۱۰۰۰۰رب انار۵۰۰۰۰
تخمه کدو۶۵۰۰۰بادام سنگی ۶۰۰۰۰
تخمه آفتابگردان۴۵۰۰۰برگ زردآلو۴۸۰۰۰
توت خشک۱۳۵۰۰۰مربای هویچ۲۲۰۰۰
مغز آفتابگردان۴۸۰۰۰کشمش پلویی۴۵۰۰۰
خشخاش۷۰۰۰۰دونه انار۲۶۰۰۰
کنجد۴۵۰۰۰خاکشیر۴۰۰۰۰
تخم شربتی۶۰۰۰۰غنچه گل محمدی۱۵۰۰۰
ارده۷۵۰۰۰حلوا ارده۵۵۰۰۰
نبات ساده۳۴۰۰۰سرکه سیب۲۰۰۰۰
روغن کنجد 1 لیتر۱۰۵۰۰۰زرشک اناری۶۰۰۰۰
زیره سبز۱۰۰۰۰۰زیره سیاه۲۶۵۰۰۰