فروش عمده بادام زمینی – قیمت عمده بادام زمینی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

فروش عمده بادام زمینی آستانه اشرفیه و فروش عمده بادام زمینی مغان – بادام زمینی مغان بهتر است یا بادام زمینی آستانه اشرفیه؟ بادام زمینی باکیفیت چه ویژگی هایی دارد؟ بهترین بادام زمینی کدام است؟ بادام زمینی خوب از کجا باید خرید؟

قیمت بادام زمینی عمده آستانه اشرفیه برای انواع بادام زمینی و قیمت بادام زمینی دشت مغان عمده

قیمت بادام زمینی عمده – آستانه اشرفیه امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰:

قیمت بادام زمینی آستانه درجه یک عمده هر کیلوگرم ۶۲۰۰۰ تومان

قیمت بادام زمینی آستانه درجه دو عمده هر کیلوگرم ۵۸۰۰۰ تومان

قیمت بادام زمینی مخصوص کره هر کیلو ۴۵۰۰۰ تومان

قیمت بادام زمینی عمده – دشت مغان امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰:

قیمت بادام زمینی مغان درجه یک عمده هر کیلوگرم ۵۸۰۰۰ تومان

قیمت بادام زمینی مغان درجه دو عمده هر کیلوگرم ۵۳۰۰۰ تومان

قیمت بادام زمینی مغان مخصوص کره هر کیلو ۴۰۰۰۰ تومان

فروش عمده بادام زمینی و ارسال به سراسر کشور