خرید مغز گردو – قیمت مغز گردو – ۲ شهریور ۱۴۰٢

خرید مغز گردو عمده درجه یک گوشتی چرب سفید ، مغز گردو درجه ۲ و مغز گردو خورشتی به همراه قیمت عمده انواع مغز گردو . مغز گردو کارتنی اعلا – قیمت مغز گردو کارتنی ۲ شهریور ۱۴۰٢

فروش عمده مغز گردو گوشتی درجه ۱ : خرید مغز گردو مرغوب نسبت به خرید خود گردو مقرون بصرفه تر است . ما در این خصوص یک بررسی انجام داده ایم که خدمتتان ارائه می کنیم :

قیمت خرید عمده مغز گردو – ۲ شهریور ماه ۱۴۰٢ :

قیمت خرید عمده مغز گردو مرغوب (درجه ۱ گوشتی و چرب) : قیمت هر کیلو ۲۹۰ هزار تومان

قیمت خرید عمده مغز گردو درجه ۲ (با کیفیت ولی مانند درجه ۱ نیستند) : قیمت هر کیلو ۲۶۵۰۰۰ تومان

قیمت خرید عمده مغز گردو خورشتی : قیمت هر کیلو ۱۶۸۰۰۰ هزار تومان

قیمت عمده مغز گردو کارتن ۵ کیلویی – شهریور ماه ۱۴۰٢ :

قیمت خرید عمده مغز گردو سفید (درجه ۱ گوشتی و چرب) : قیمت هر کیلو ۳۱۰۰۰۰ تومان

قیمت خرید عمده مغز گردو درجه ۲ (با کیفیت ولی مانند درجه ۱ نیستند) : قیمت هر کیلو ۲۷۰۰۰۰ تومان

قیمت فروش عمده مغز گردو خورشتی : قیمت هر کیلو ۱۹۵ هزار تومان