قیمت آزمایش زعفران – هزینه آزمایشگاه زعفران

قیمت آزمایش زعفران یا هزینه آزمایشگاه زعفران به پارامترهای آزمایش بستگی دارد. مهمترین پارامترهای اندازه گیری در آزمایشگاه زعفران عبارتند از : رنگ دهی ، میکروبی ، خلوص و کیفیت .

با توجه به اینکه میزان رنگ دهی و آزمایش میکروبی از مهمترین موارد آزمایشگاه زعفران است لذا بیشترین هزینه آزمایش زعفران مربوط به همین دو مورد است.

برای صادرات زعفران ، تاییدیه آزمایشگاه زعفران معتبر مورد نیاز است . این آزمایشگاه باید تاییدیه های کیفی و ایزو بین المللی را داشته باشد تا برگه آزمایش معتبر و قابل ارائه داشته باشد.

هزینه آزمایشگاه زعفران در حال حاضر از ۲۵۰۰۰۰ تا حدود ۶۵۰۰۰۰ تومان می باشد.

برای آزمایش زعفران با ما تماس بگیرید.