قیمت اسپند

اسپند یا اسفند یا اسپنج گیاهی با بوی گرم ، سودازدا ، بلغم زدا ، میکروب کش و برطرف کننده بعضی عفونتهاست.

این گیاه که اغلب با داغ کردن آن دود حاصل را باارزش و درمانگر میدانند بسیاری از امراض عفونی و ویروسی را درمان میکند و پاک کننده قوی هوا از ویروس و عفونت است.

قیمت هر ۱۰۰ گرم دانه اسپند ۲۵۰۰ است

قیمت هر ۱۰۰ گرم اسپند توپی شکل و کامل ۲۹۰۰ تومان است

هرکیلو اسپند پاک نشده همراه با شاخه ۲۰۰۰۰ تومان

هرکیلو دانه اسپند پاک شده ۲۳۰۰۰ تومان