قیمت زعفران بجستان – امروز ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

قیمت فروش عمده و جزئی زعفران بجستان امروز ۵ آذر ۱۴۰۰ :

قیمت زعفران بجستان – فروش عمده امروز:

  • زعفران سرگل بجستان هر مثقال ۴۵ هزار تومان
  • زعفران پوشال بجستان هر مثقال ۴۱ هزار تومان
  • زعفران دسته بجستان هر مثقال ۳۹ هزار تومان
  • زعفران زیر قربیلی بجستان هر مثقال ۳۱ هزار تومان
  • زعفران سفید بجستان هر مثقال ۸۵۰۰ تومان

قیمت زعفران بجستان – فروش جزئی امروز :

  • زعفران سرگل بجستان هر مثقال ۵۵ هزار تومان
  • زعفران پوشال بجستان هر مثقال ۴۵ هزار تومان
  • زعفران دسته بجستان هر مثقال ۴۲ هزار تومان
  • زعفران زیر قربیلی بجستان هر مثقال ۳۵ هزار تومان
  • زعفران سفید بجستان هر مثقال ۱۱ هزار تومان

معرفی و راهنمایی در خصوص انواع زعفران بجستان :

ریشه داخل گل زعفران شامل سه بخش است : بخش سرگل ، بخش قرمز ضعیف و بخش سفید

سرگل زعفران : همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید به بخش حجیم زعفران که در ابتدای ریشه گل زعفران، سرگل گفته می شود.

بخش قرمز ضعیف : بخش قرمز رنگ ریشه گل زعفران که مابین قسمت سرگل و بخش سفید قرار دارد.

بخش سفید یا ساقه سفید زعفران : قسمت انتهایی ریشه گل زعفران که سفید رنگ یا زرد رنگ‌است.

زعفران سرگل : بخش نگین بعلاوه مقدار کمی از ریشه قرمز ضعیف، به زعفران سرگل مشهور است که هرچه ریشه قرمز ضعیف کوچکتر باشد به آنچه که نگین گفته می شود نزدیک تر خواهد شد.

پوشال : اگر بخش سفید حذف شود یا به نسبت اندک باشد زعفران پوشال گفته می شود. هر چه سفیدی کمتر باشد پوشال باکیفیت تری خواهید داشت .

زعفران دسته : ریشه کامل گل زعفران (شامل سفیده و قرمز و نگین) زعفران دسته نامیده می شود. زعفران دسته کمترین تقلب را دارد و در نتیجه هنگام خرید نگرانی ها کمتر خواهد بود . فقط نکته مهم این است که روی زعفران گرده نباشد و یا اندک باشد .

زعفران شکسته : مخلوط زعفران سرگل و بخش قرمز ضعیف، زعفران شکسته گفته می شود. در این نوع زعفران مقداری سفیدی نیز احتمالا وجود دارد. احتمال تقلب در زعفران شکسته به نسبت بیشتر است .

‌زعفران‌ زیر قربیلی : به زعفران ریزه/نرمه که به اصطلاح از قربیل رد می شود زعفران زیر قربیلی گفته می شود. زعفران زیر قربیلی به شرط اینکه ناخاصی نداشته باشد یک زعفران مقرون به صرفه برای مصرف خانگی و رستوران هاست .

زعفران سفید : به زعفرانی که بخش اعظم آن سفید باشد زعفران سفید گفته می شود. هرچه قرمزی موجود بیشتر باشد مرغوب تر خواهد بود و گران تر.

پیشنهاد توتپس برای خرید زعفران اصل بجستان : زعفران دسته بخرید !

سفارش عمده و جزئی زعفران بجستان :

سفارش زعفران بجستان : ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸

دریافت سفارش در تهران : 09125201799