زعفران بجستان | پوشال ، سرگل ، نگین | قیمت عمده و‌ جزئی | دی ۱۴۰۱

زعفران بجستان از مرغوب ترین زعفران های خراسان محسوب می شود. رنگ جگری ، طعم عالی و رنگ دهی بالا از جمله خصوصیات مهم زعفران بجستان است. زعفران بجستان شامل زعفران پوشال ، نگین و سرگل است که قیمت کلی و جزئی متفاوتی دارند . خرید زعفران بجستان یک مثقال ، خرید کیلویی زعفران بجستان ، قیمت زعفران بجستان . دی ۱۴۰۱

قیمت زعفران بجستان خرید عمده – دی ۱۴۰۱ :

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۳۲/۵نگین عرف۳۳
دسته۲۸سفید۸
زیرقربیلی۲۸نگین سوپر۳۶
قیمت زعفران عمده

جدول قیمت عمده زعفران ( سرگل ، نگین ، پوشال )

قیمت زعفران بجستان گناباد بردسکن کاشمر – فروش عمده زعفران :

 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر مثقال ۱۷۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال بجستان هر مثقال ۱۵۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر مثقال ۱۳۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی بجستان هر مثقال ۱۳۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان هر مثقال ۲۴۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر کیلو ۳۸۰۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال معمولی بجستان هر کیلو تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر کیلو تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی (زیر الک) بجستان هر کیلو تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان (ریشه سفید) هر کیلو تومان
 • قیمت زعفران نگین عرف بجستان هر کیلو ۳۹۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین قلمدار بجستان هر کیلو ۴۱۰۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر بجستان هر کیلو ۴۴۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر اتویی بجستان قلمدار هر کیلو ۴۵۰۰۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران بجستان گناباد بردسکن کاشمر – فروش جزئی زعفران دی ۱۴۰۱ :

 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر مثقال ۱۹۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال بجستان هر مثقال ۱۷۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر مثقال ۱۶۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی بجستان هر مثقال ۱۶۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان هر مثقال ۳۲۰۰۰ تومان

زعفران بجستان نسبتاً جگری رنگ و دارای مزه تلخ یعنی سافرونال و پیکروسکین بالا است . رنگ دهی بالا اما قلم متوسط از دیگر خصوصیات زعفران بجستان می باشد .

سفارش خرید عمده زعفران بجستان و حومه :

تغییر شدید قیمت زعفران :