زعفران بجستان | پوشال ، سرگل ، نگین | قیمت عمده و‌ جزئی | تیر ۱۴۰۱

زعفران بجستان ، خرید زعفران بجستان ، قیمت زعفران بجستان. زعفران بجستان از جمله زعفران های مرغوب خراسان است که با ظاهر متوسط اما رنگ‌دهی و طعم بسیار بالایی دارد . زعفران بجستان شامل زعفران پوشال ، نگین و سرگل است که قیمت کلی و جزئی متفاوتی دارند . قیمت زعفران بجستان . تیر ۱۴۰۱

قیمت زعفران بجستان خرید عمده – تیر ۱۴۰۱ :

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۳۷نگین عرف۳۹
دسته۳۲سفید۶
زیرقربیلی۶نگین سوپر۴۲
قیمت زعفران عمده

جدول قیمت عمده زعفران ( سرگل ، نگین ، پوشال )

قیمت زعفران بجستان گناباد بردسکن کاشمر – فروش عمده زعفران :

 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر مثقال ۱۷۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال بجستان هر مثقال ۱۵۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر مثقال ۱۳۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی بجستان هر مثقال ۱۳۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان هر مثقال ۲۴۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر کیلو ۳۸۰۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال معمولی بجستان هر کیلو تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر کیلو تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی (زیر الک) بجستان هر کیلو تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان (ریشه سفید) هر کیلو تومان
 • قیمت زعفران نگین عرف بجستان هر کیلو ۳۹۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین قلمدار بجستان هر کیلو ۴۱۰۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر بجستان هر کیلو ۴۴۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر اتویی بجستان قلمدار هر کیلو ۴۵۰۰۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران بجستان گناباد بردسکن کاشمر – فروش جزئی زعفران تیر ۱۴۰۱ :

 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر مثقال ۱۹۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال بجستان هر مثقال ۱۷۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر مثقال ۱۶۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی بجستان هر مثقال ۱۶۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان هر مثقال ۳۲۰۰۰ تومان

زعفران بجستان نسبتاً جگری رنگ و دارای مزه تلخ یعنی سافرونال و پیکروسکین بالا است . رنگ دهی بالا اما قلم متوسط از دیگر خصوصیات زعفران بجستان می باشد .

سفارش خرید عمده زعفران بجستان و حومه :

تغییر شدید قیمت زعفران :