زعفران بجستان | پوشال ، سرگل ، نگین | قیمت عمده و‌ جزئی | ۵ آذر ۱۴۰۰

زعفران بجستان از جمله زعفران های مرغوب خراسان است که با ظاهر متوسط رنگ‌دهی و طعم بالایی دارد . زعفران بجستان شامل زعفران پوشال ، نگین و سرگل است که قیمت کلی و جزئی متفاوتی دارند . قیمت زعفران بجستان امروز ۵ آذر

قیمت زعفران بجستان خرید عمده – امروز ۵ آذر ۱۴۰۰ :

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۲۷/۵۰۰نگین عرف۳۱/۵۰۰
دسته۲۵/۵۰۰سفید۷/۵۰۰
زیرقربیلی۲۱/۰۰۰نگین سوپر۳۳/۵۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

قیمت زعفران بجستان گناباد بردسکن کاشمر – فروش عمده زعفران آذر ۱۴۰۰ :

 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر مثقال ۱۴۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران پوشال بجستان هر مثقال ۱۳۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر مثقال ۱۱۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی بجستان هر مثقال ۱۱۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان هر مثقال ۱۹۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر کیلو ۲۶۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال معمولی بجستان هر کیلو ۲۴۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر کیلو ۲۳۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی (زیر الک) بجستان هر کیلو ۲۳۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان (ریشه سفید) هر کیلو ۶۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین عرف بجستان هر کیلو ۲۸۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین قلمدار بجستان هر کیلو ۲۹۳۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر بجستان هر کیلو ۳۲۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر اتویی بجستان قلمدار هر کیلو ۳۳۵۰۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران بجستان گناباد بردسکن کاشمر – فروش جزئی زعفران آذر ۱۴۰۰ :

 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر مثقال ۱۷۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال بجستان هر مثقال ۱۶۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر مثقال ۱۴۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی بجستان هر مثقال ۱۴۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان هر مثقال ۲۳ هزار تومان

زعفران بجستان نسبتاً جگری رنگ و دارای مزه تلخ یعنی سافرونال و پیکروسکین بالا است . رنگ دهی بالا اما قلم متوسط از دیگر خصوصیات زعفران بجستان می باشد .

سفارش خرید عمده زعفران بجستان و حومه :

تغییر شدید قیمت زعفران :