زعفران بجستان | پوشال ، سرگل ، نگین | قیمت عمده و‌ جزئی | ۸ فروردین ۱۴۰۱

زعفران بجستان ، خرید زعفران بجستان ، قیمت زعفران بجستان. زعفران بجستان از جمله زعفران های مرغوب خراسان است که با ظاهر متوسط اما رنگ‌دهی و طعم بسیار بالایی دارد . زعفران بجستان شامل زعفران پوشال ، نگین و سرگل است که قیمت کلی و جزئی متفاوتی دارند . قیمت زعفران بجستان امروز ۸ فروردین ۱۴۰۱

قیمت زعفران بجستان خرید عمده – امروز ۸ فروردین ۱۴۰۱ :

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۳۰/۵۰۰نگین عرف۳۲/۵۰۰
دسته۲۳/۵۰۰سفید۴/۸۰۰
زیرقربیلی۹/۰۰۰نگین سوپر۳۷/۵۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

جدول قیمت زعفران

قیمت زعفران بجستان گناباد بردسکن کاشمر – فروش عمده زعفران ۸ فروردین ۲۴۰۱ :

 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر مثقال ۱۳۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال بجستان هر مثقال ۱۳۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر مثقال ۱۱۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی بجستان هر مثقال ۱۱۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان هر مثقال ۱۹۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر کیلو ۲۸۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال معمولی بجستان هر کیلو ۲۶۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر کیلو ۲۳۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی (زیر الک) بجستان هر کیلو ۲۳۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان (ریشه سفید) هر کیلو ۴۸۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین عرف بجستان هر کیلو ۳۰۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین قلمدار بجستان هر کیلو ۳۲۰۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر بجستان هر کیلو ۳۴۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر اتویی بجستان قلمدار هر کیلو ۳۵۰۰۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران بجستان گناباد بردسکن کاشمر – فروش جزئی زعفران فروردین ۱۴۰۱ :

 • قیمت زعفران سرگل بجستان هر مثقال ۱۷۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال بجستان هر مثقال ۱۶۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته بجستان هر مثقال ۱۴۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی بجستان هر مثقال ۱۴۵۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سفید بجستان هر مثقال ۱۱۰۰۰ تومان

زعفران بجستان نسبتاً جگری رنگ و دارای مزه تلخ یعنی سافرونال و پیکروسکین بالا است . رنگ دهی بالا اما قلم متوسط از دیگر خصوصیات زعفران بجستان می باشد .

سفارش خرید عمده زعفران بجستان و حومه :

تغییر شدید قیمت زعفران :