قیمت زعفران تربت جام عمده و جزئی – امروز ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

قیمت فروش عمده و جزئی زعفران تربت جام امروز ۵ آذر ۱۴۰۰ :

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۳۰/۵۰۰نگین عرف۳۲/۵۰۰
دسته۲۳/۵۰۰سفید۴/۸۰۰
زیرقربیلی۹/۰۰۰نگین سوپر۳۷/۵۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

جدول قیمت زعفران

قیمت زعفران تربت جام – فروش عمده زعفران امروز:

 • قیمت زعفران سرگل تربت جام هر مثقال ۱۴۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران پوشال تربت جام هر مثقال ۱۲۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته تربت جام هر مثقال ۱۱۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی تربت جام هر مثقال ۱۱۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید تربت جام هر مثقال ۱۹۰۰۰ تومان

قیمت زعفران تربت جام– فروش جزئی زعفران امروز :

 • قیمت زعفران سرگل تربت جام هر مثقال ۱۷۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران پوشال تربت جام هر مثقال ۱۵۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران دسته تربت جام هر مثقال ۱۴۰ هزار تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی تربت جام هر مثقال ۱۳۵ هزار تومان
 • قیمت زعفران سفید تربت جام هر مثقال ۲۳ هزار تومان
 • قیمت زعفران سوپر نگین تربت جام ۲۱۰ هزار تومان

قیمت گل زعفران ذرراللبتاللببزرردپپم نننتتتتتتتااددتهد

معرفی و راهنمایی در خصوص انواع زعفران تربت جام :

ریشه داخل گل زعفران شامل سه بخش است : بخش سرگل ، بخش قرمز ضعیف و بخش سفید

سرگل زعفران : همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید به بخش حجیم زعفران که در ابتدای ریشه گل زعفران، سرگل گفته می شود.

بخش قرمز ضعیف : بخش قرمز رنگ ریشه گل زعفران که مابین قسمت سرگل و بخش سفید قرار دارد.

بخش سفید یا ساقه سفید زعفران : قسمت انتهایی ریشه گل زعفران که سفید رنگ یا زرد رنگ‌است.

زعفران سرگل : بخش نگین بعلاوه مقدار کمی از ریشه قرمز ضعیف، به زعفران سرگل مشهور است که هرچه ریشه قرمز ضعیف کوچکتر باشد به آنچه که نگین گفته می شود نزدیک تر خواهد شد.

زعفران پوشال تربت جام : اگر بخش سفید حذف شود یا به نسبت اندک باشد زعفران پوشال گفته می شود. هر چه سفیدی کمتر باشد پوشال باکیفیت تری خواهید داشت .

زعفران دسته تربت جام : ریشه کامل گل زعفران (شامل سفیده و قرمز و نگین) زعفران دسته نامیده می شود. زعفران دسته کمترین تقلب را دارد و در نتیجه هنگام خرید نگرانی ها کمتر خواهد بود . فقط نکته مهم این است که روی زعفران گرده نباشد و یا اندک باشد .

زعفران شکسته : مخلوط زعفران سرگل و بخش قرمز ضعیف، زعفران شکسته گفته می شود. در این نوع زعفران مقداری سفیدی نیز احتمالا وجود دارد. احتمال تقلب در زعفران شکسته به نسبت بیشتر است .

‌زعفران‌ زیر قربیلی : به زعفران ریزه/نرمه که به اصطلاح از قربیل رد می شود زعفران زیر قربیلی گفته می شود. زعفران زیر قربیلی به شرط اینکه ناخاصی نداشته باشد یک زعفران مقرون به صرفه برای مصرف خانگی و رستوران هاست .

زعفران سفید : به زعفرانی که بخش اعظم آن سفید باشد زعفران سفید گفته می شود. هرچه قرمزی موجود بیشتر باشد مرغوب تر خواهد بود و گران تر.

پیشنهاد توتپس برای خرید زعفران اصل تربت جام : زعفران دسته بخرید !

سفارش عمده و جزئی زعفران تربت جام : 09125201799