زعفران خواف – قیمت زعفران خواف – امروز آذر ۱۴۰۰

قیمت فروش عمده و جزئی زعفران خواف امروز ۵ آذر ۱۴۰۰ :

قیمت زعفران خواف – فروش عمده آذر ۱۴۰۰:

  • زعفران سرگل خواف هر مثقال ۴۴ هزار تومان
  • زعفران پوشال خواف هر مثقال ۴۱ هزار تومان
  • زعفران دسته خواف هر مثقال ۳۶ هزار تومان
  • زعفران زیر قربیلی خواف هر مثقال ۳۱ هزار تومان
  • زعفران سفید خواف هر مثقال ۸۵۰۰ هزار تومان

قیمت زعفران خواف – فروش جزئی آذر ۱۴۰۰ :

  • زعفران سرگل خواف هر مثقال ۵۵ هزار تومان
  • زعفران پوشال خواف هر مثقال ۴۵ هزار تومان
  • زعفران دسته خواف هر مثقال ۴۲ هزار تومان
  • زعفران زیر قربیلی خواف هر مثقال ۳۵ هزار تومان
  • زعفران سفید خواف هر مثقال ۱۱ هزار تومان

معرفی و راهنمایی در خصوص انواع زعفران خواف :

ریشه داخل گل زعفران شامل سه بخش است : بخش سرگل ، بخش قرمز ضعیف و بخش سفید

سرگل زعفران خواف : همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید به بخش حجیم زعفران که در ابتدای ریشه گل زعفران، سرگل گفته می شود.

بخش قرمز ضعیف خاف : بخش قرمز رنگ ریشه گل زعفران که مابین قسمت سرگل و بخش سفید قرار دارد.

بخش سفید یا ساقه سفید زعفران خواف : قسمت انتهایی ریشه گل زعفران که سفید رنگ یا زرد رنگ‌است.

زعفران سرگل خواف : بخش نگین بعلاوه مقدار کمی از ریشه قرمز ضعیف، به زعفران سرگل مشهور است که هرچه ریشه قرمز ضعیف کوچکتر باشد به آنچه که نگین گفته می شود نزدیک تر خواهد شد.

زعفران پوشال خواف : اگر بخش سفید حذف شود یا به نسبت اندک باشد زعفران پوشال گفته می شود. هر چه سفیدی کمتر باشد پوشال باکیفیت تری خواهید داشت .

زعفران دسته خواف : ریشه کامل گل زعفران (شامل سفیده و قرمز و نگین) زعفران دسته نامیده می شود. زعفران دسته کمترین تقلب را دارد و در نتیجه هنگام خرید نگرانی ها کمتر خواهد بود . فقط نکته مهم این است که روی زعفران گرده نباشد و یا اندک باشد .

زعفران شکسته خواف : مخلوط زعفران سرگل و بخش قرمز ضعیف، زعفران شکسته گفته می شود. در این نوع زعفران مقداری سفیدی نیز احتمالا وجود دارد. احتمال تقلب در زعفران شکسته به نسبت بیشتر است .

‌زعفران‌ زیر قربیلی خواف : به زعفران ریزه/نرمه که به اصطلاح از قربیل رد می شود زعفران زیر قربیلی گفته می شود. زعفران زیر قربیلی به شرط اینکه ناخاصی نداشته باشد یک زعفران مقرون به صرفه برای مصرف خانگی و رستوران هاست .

زعفران سفید خواف : به زعفرانی که بخش اعظم آن سفید باشد زعفران سفید گفته می شود. هرچه قرمزی موجود بیشتر باشد مرغوب تر خواهد بود و گران تر.

پیشنهاد توتپس برای خرید زعفران اصل خواف : زعفران دسته بخرید !

سفارش عمده و جزئی زعفران خواف :  ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸