زعفران تایباد خاش | قیمت زعفران تایباد و خاش | اسفند ۱۴۰۰

زعفران تایباد ، زعفران خاش ، زعفران رشتخوار از جمله زعفران های مرغوب ایران هستند . زعفران سرگل ، زعفران نگین ، زعفران پوشال تایباد . قیمت فروش عمده و جزئی زعفران تایباد و خاش (اسفند ماه ۱۴۰۰):

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۳۰/۵۰۰نگین عرف۳۲/۵۰۰
دسته۲۳/۵۰۰سفید۴/۸۰۰
زیرقربیلی۹/۰۰۰نگین سوپر۳۷/۵۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

جدول قیمت زعفران

قیمت زعفران تایباد و خاش – فروش عمده (اسفند ماه ۱۴۰۰) :

 • زعفران سرگل تایباد هر مثقال ۱۴۰ هزار تومان
 • زعفران پوشال تایباد و خاش هر مثقال ۱۲۰ هزار تومان
 • زعفران دسته تایباد و خاش هر مثقال ۱۱۵ هزار تومان
 • زعفران زیر قربیلی تایباد و خاش هر مثقال ۱۱۵ هزار تومان
 • زعفران سفید تایباد و خاش هر مثقال ۱۹ هزار تومان
 • قیمت زعفران سرگل هر کیلو ۲۷۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال هر کیلو ۲۶۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته هر کیلو ۲۵۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی (زیر الک) هر کیلو ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سفید (ریشه سفید) هر کیلو ۶۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین عرف هر کیلو ۳۱۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین قلمدار هر کیلو ۳۲۰۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر هر کیلو ۳۳۰۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر اتویی هر کیلو ۳۳۵۰۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران تایباد و خاش – فروش جزئی (اسفند ماه ۱۴۰۰) :

 • زعفران سرگل تایباد و خاش هر مثقال ۱۷۰۰۰۰ تومان
 • زعفران پوشال تایباد و خاش هر مثقال ۱۶۰۰۰۰ تومان
 • زعفران دسته تایباد و خاش هر مثقال ۱۵۰۰۰۰ تومان
 • زعفران زیر قربیلی تایباد و خاش هر مثقال ۱۴۰۰۰۰ تومان
 • زعفران سفید تایباد و خاش هر مثقال ۲۳۰۰۰ تومان

افزایش قیمت زعفران :

قیمت زعفران به مقدار واقعی خود می رسد . برای اطلاع از قیمت دقیق زعفران اینجا را ببینید :

قیمت زعفران

معرفی و راهنمایی در خصوص انواع زعفران تایباد و خاش :

ریشه داخل گل زعفران شامل سه بخش است : بخش سرگل ، بخش قرمز ضعیف و بخش سفید

سرگل زعفران : همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید به بخش حجیم زعفران که در ابتدای ریشه گل زعفران، سرگل گفته می شود.

بخش قرمز ضعیف : بخش قرمز رنگ ریشه گل زعفران که مابین قسمت سرگل و بخش سفید قرار دارد.

بخش سفید یا ساقه سفید زعفران : قسمت انتهایی ریشه گل زعفران که سفید رنگ یا زرد رنگ‌است.

زعفران سرگل : بخش نگین بعلاوه مقدار کمی از ریشه قرمز ضعیف، به زعفران سرگل مشهور است که هرچه ریشه قرمز ضعیف کوچکتر باشد به آنچه که نگین گفته می شود نزدیک تر خواهد شد.

زعفران پوشال : اگر بخش سفید حذف شود یا به نسبت اندک باشد زعفران پوشال گفته می شود. هر چه سفیدی کمتر باشد پوشال باکیفیت تری خواهید داشت .

زعفران دسته : ریشه کامل گل زعفران (شامل سفیده و قرمز و نگین) زعفران دسته نامیده می شود. زعفران دسته کمترین تقلب را دارد و در نتیجه هنگام خرید نگرانی ها کمتر خواهد بود . فقط نکته مهم این است که روی زعفران گرده نباشد و یا اندک باشد .

زعفران شکسته : مخلوط زعفران سرگل و بخش قرمز ضعیف، زعفران شکسته گفته می شود. در این نوع زعفران مقداری سفیدی نیز احتمالا وجود دارد. احتمال تقلب در زعفران شکسته به نسبت بیشتر است .

‌زعفران‌ زیر قربیلی : به زعفران ریزه/نرمه که به اصطلاح از قربیل رد می شود زعفران زیر قربیلی گفته می شود. زعفران زیر قربیلی به شرط اینکه ناخاصی نداشته باشد یک زعفران مقرون به صرفه برای مصرف خانگی و رستوران هاست .

زعفران سفید : به زعفرانی که بخش اعظم آن سفید باشد زعفران سفید گفته می شود. هرچه قرمزی موجود بیشتر باشد مرغوب تر خواهد بود و گران تر.

پیشنهاد توتپس برای خرید زعفران اصل تایباد : زعفران دسته بخرید !

سفارش خرید کیلویی و جزئی زعفران تایباد و خاش :  ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸

اینستاگرام عمده (کشاورزان و عمده فروشان)