زعفران تایباد خاش | قیمت زعفران تایباد و خاش | دی ۱۴۰۱

زعفران تایباد ، زعفران خاش ، زعفران رشتخوار از جمله زعفران های مرغوب ایران هستند . زعفران سرگل ، زعفران نگین ، زعفران پوشال تایباد . قیمت فروش عمده و جزئی زعفران تایباد و خاش (دی ۱۴۰۱):

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۳۲/۵نگین عرف۳۳
دسته۲۸سفید۸
زیرقربیلی۲۸نگین سوپر۳۶
قیمت زعفران عمده

جدول قیمت عمده زعفران ( سرگل ، نگین ، پوشال )

قیمت زعفران تایباد و خاش – فروش عمده (دی ماه ۱۴۰۱) :

 • زعفران سرگل تایباد هر مثقال ۱۸۵ هزار تومان
 • زعفران پوشال تایباد و خاش هر مثقال ۱۶۵ هزار تومان
 • زعفران دسته تایباد و خاش هر مثقال ۱۵۵ هزار تومان
 • زعفران زیر قربیلی تایباد و خاش هر مثقال ۱۵۵ هزار تومان
 • زعفران سفید تایباد و خاش هر مثقال ۱۹ هزار تومان
 • قیمت زعفران سرگل هر کیلو ۳۸/۵ میلیون تومان
 • قیمت زعفران پوشال هر کیلو ۳۳/۵ تومان
 • قیمت زعفران دسته هر کیلو ۲۸/۵۰۰ میلیون تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی (زیر الک) هر کیلو تومان
 • قیمت زعفران سفید (ریشه سفید) هر کیلو تومان
 • قیمت زعفران نگین عرف هر کیلو ۴۰/۵ میلیون تومان
 • قیمت زعفران نگین قلمدار هر کیلو ۴۲/۵ میلیون تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر هر کیلو ۴۳/۸ میلیون تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر اتویی هر کیلو ۴۴/۵ میلیون تومان

قیمت زعفران تایباد و خاش – فروش جزئی ( دی ۱۴۰۱) :

 • زعفران سرگل تایباد و خاش هر مثقال ۱۹۵۰۰۰ تومان
 • زعفران پوشال تایباد و خاش هر مثقال ۱۷۵۰۰۰ تومان
 • زعفران دسته تایباد و خاش هر مثقال ۱۶۵۰۰۰ تومان
 • زعفران زیر قربیلی تایباد و خاش هر مثقال ۱۶۵۰۰۰ تومان
 • زعفران سفید تایباد و خاش هر مثقال ۲۳۰۰۰ تومان

افزایش قیمت زعفران (هر مثقال ۱۹۵/۰۰۰ تومان):

قیمت زعفران به مقدار واقعی خود می رسد . برای اطلاع از قیمت دقیق زعفران اینجا را ببینید :

قیمت زعفران

معرفی و راهنمایی در خصوص انواع زعفران تایباد و خاش :

ریشه داخل گل زعفران شامل سه بخش است : بخش سرگل ، بخش قرمز ضعیف و بخش سفید

سرگل زعفران : همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید به بخش حجیم زعفران که در ابتدای ریشه گل زعفران، سرگل گفته می شود.

بخش قرمز ضعیف : بخش قرمز رنگ ریشه گل زعفران که مابین قسمت سرگل و بخش سفید قرار دارد.

بخش سفید یا ساقه سفید زعفران : قسمت انتهایی ریشه گل زعفران که سفید رنگ یا زرد رنگ‌است.

زعفران سرگل : بخش نگین بعلاوه مقدار کمی از ریشه قرمز ضعیف، به زعفران سرگل مشهور است که هرچه ریشه قرمز ضعیف کوچکتر باشد به آنچه که نگین گفته می شود نزدیک تر خواهد شد.

زعفران پوشال : اگر بخش سفید حذف شود یا به نسبت اندک باشد زعفران پوشال گفته می شود. هر چه سفیدی کمتر باشد پوشال باکیفیت تری خواهید داشت .

زعفران دسته : ریشه کامل گل زعفران (شامل سفیده و قرمز و نگین) زعفران دسته نامیده می شود. زعفران دسته کمترین تقلب را دارد و در نتیجه هنگام خرید نگرانی ها کمتر خواهد بود . فقط نکته مهم این است که روی زعفران گرده نباشد و یا اندک باشد .

زعفران شکسته : مخلوط زعفران سرگل و بخش قرمز ضعیف، زعفران شکسته گفته می شود. در این نوع زعفران مقداری سفیدی نیز احتمالا وجود دارد. احتمال تقلب در زعفران شکسته به نسبت بیشتر است .

‌زعفران‌ زیر قربیلی : به زعفران ریزه/نرمه که به اصطلاح از قربیل رد می شود زعفران زیر قربیلی گفته می شود. زعفران زیر قربیلی به شرط اینکه ناخاصی نداشته باشد یک زعفران مقرون به صرفه برای مصرف خانگی و رستوران هاست .

زعفران سفید : به زعفرانی که بخش اعظم آن سفید باشد زعفران سفید گفته می شود. هرچه قرمزی موجود بیشتر باشد مرغوب تر خواهد بود و گران تر.

پیشنهاد توتپس برای خرید زعفران اصل تایباد : زعفران دسته بخرید !

سفارش خرید کیلویی و جزئی زعفران تایباد و خاش :  ۰۹۱۲۵۲۰۱۷۹۹ (دفتر مرکزی تهران)

اینستاگرام عمده (کشاورزان و عمده فروشان)