زعفران تایباد خاش – قیمت زعفران تایباد و خاش – امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

قیمت فروش عمده و جزئی زعفران تایباد و خاش امروز ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ :

نوع زعفرانقیمت نوع زعفرانقیمت
سرگل۱۰/۲۰۰نگین عرف۱۲/۷۰۰
دسته۷/۴۰۰سفید۳/۸۰۰
زیرقربیلی۶/۹۰۰نگین سوپر۱۵/۷۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

قیمت زعفران تایباد و خاش – فروش عمده امروز ۱۸ اردیبهشت :

 • زعفران سرگل تایباد هر مثقال ۴۴ هزار تومان
 • زعفران پوشال تایباد و خاش هر مثقال ۳۸ هزار تومان
 • زعفران دسته تایباد و خاش هر مثقال ۳۵ هزار تومان
 • زعفران زیر قربیلی تایباد و خاش هر مثقال ۳۱ هزار تومان
 • زعفران سفید تایباد و خاش هر مثقال ۸ هزار تومان
 • قیمت زعفران سرگل هر کیلو ۹۱۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران پوشال هر کیلو ۷۹۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران دسته هر کیلو ۷۱۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران زیر قربیلی (زیر الک) هر کیلو ۶۶۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سفید (ریشه سفید) هر کیلو ۱۸۵۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین عرف هر کیلو ۱۰۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین قلمدار هر کیلو ۱۱۷۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر هر کیلو ۱۲۷۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین سوپر اتویی هر کیلو ۱۴۰۰۰۰۰۰ تومان

قیمت زعفران تایباد و خاش – فروش جزئی امروز ۱۸ اردیبهشت :

 • زعفران سرگل تایباد و خاش هر مثقال ۵۵ هزار تومان
 • زعفران پوشال تایباد و خاش هر مثقال ۴۵ هزار تومان
 • زعفران دسته تایباد و خاش هر مثقال ۴۲ هزار تومان
 • زعفران زیر قربیلی تایباد و خاش هر مثقال ۳۵ هزار تومان
 • زعفران سفید تایباد و خاش هر مثقال ۱۱ هزار تومان

معرفی و راهنمایی در خصوص انواع زعفران تایباد و خاش :

ریشه داخل گل زعفران شامل سه بخش است : بخش سرگل ، بخش قرمز ضعیف و بخش سفید

سرگل زعفران : همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید به بخش حجیم زعفران که در ابتدای ریشه گل زعفران، سرگل گفته می شود.

بخش قرمز ضعیف : بخش قرمز رنگ ریشه گل زعفران که مابین قسمت سرگل و بخش سفید قرار دارد.

بخش سفید یا ساقه سفید زعفران : قسمت انتهایی ریشه گل زعفران که سفید رنگ یا زرد رنگ‌است.

زعفران سرگل : بخش نگین بعلاوه مقدار کمی از ریشه قرمز ضعیف، به زعفران سرگل مشهور است که هرچه ریشه قرمز ضعیف کوچکتر باشد به آنچه که نگین گفته می شود نزدیک تر خواهد شد.

زعفران پوشال : اگر بخش سفید حذف شود یا به نسبت اندک باشد زعفران پوشال گفته می شود. هر چه سفیدی کمتر باشد پوشال باکیفیت تری خواهید داشت .

زعفران دسته : ریشه کامل گل زعفران (شامل سفیده و قرمز و نگین) زعفران دسته نامیده می شود. زعفران دسته کمترین تقلب را دارد و در نتیجه هنگام خرید نگرانی ها کمتر خواهد بود . فقط نکته مهم این است که روی زعفران گرده نباشد و یا اندک باشد .

زعفران شکسته : مخلوط زعفران سرگل و بخش قرمز ضعیف، زعفران شکسته گفته می شود. در این نوع زعفران مقداری سفیدی نیز احتمالا وجود دارد. احتمال تقلب در زعفران شکسته به نسبت بیشتر است .

‌زعفران‌ زیر قربیلی : به زعفران ریزه/نرمه که به اصطلاح از قربیل رد می شود زعفران زیر قربیلی گفته می شود. زعفران زیر قربیلی به شرط اینکه ناخاصی نداشته باشد یک زعفران مقرون به صرفه برای مصرف خانگی و رستوران هاست .

زعفران سفید : به زعفرانی که بخش اعظم آن سفید باشد زعفران سفید گفته می شود. هرچه قرمزی موجود بیشتر باشد مرغوب تر خواهد بود و گران تر.

پیشنهاد توتپس برای خرید زعفران اصل تایباد : زعفران دسته بخرید !

سفارش عمده و جزئی زعفران تایباد و خاش :  ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸

اینستاگرام عمده (کشاورزان و عمده فروشان)