قیمت عمده بورس زعفران بیرجند قاینات – فروش امروز ١٤٠٢/٠٣/۰۱

قیمت روز یک کیلو زعفران بیرجند در بورس زعفران بیرجند و قاینات امروز ۵ خرداد ماه ۱۴۰٢ – قیمت عمده زعفران بیرجند فروش کلیه خشکبار محلی و غیر بومی، زعفران سرگل نگین ، زعفران دسته ، زعفران پوشال در بیرجند و قاینات:

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۳۹/۵نگین عرف۴۴/۵
دسته۳۷سفید۸
زیرقربیلی۳۷نگین سوپر۴۵
قیمت زعفران عمده

جدول قیمت عمده زعفران ( سرگل ، نگین ، پوشال )

قیمت زعفران بیرجند – فروش عمده امروز ۵ خرداد ماه:

  • قیمت زعفران سرگل بیرجند هر مثقال ۱۴۰ هزار تومان
  • قیمت زعفران پوشال بیرجند هر مثقال ۱۲۰ هزار تومان
  • قیمت زعفران دسته بیرجند هر مثقال ۱۰۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران زیر قربیلی بیرجند هر مثقال ۱۰۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران سفید بیرجند هر مثقال ۱۹ هزار تومان

قیمت زعفران بیرجند – فروش جزئی امروز ۵ خرداد ماه ۱۴۰۱:

  • قیمت زعفران سرگل بیرجند هر مثقال ۱۷۰ هزار تومان
  • قیمت زعفران پوشال بیرجند هر مثقال ۱۵۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران دسته بیرجند هر مثقال ۱۴۰ هزار تومان
  • قیمت زعفران زیر قربیلی بیرجند هر مثقال ۱۴۰ هزار تومان
  • قیمت زعفران سفید بیرجند هر مثقال ۲۳ هزار تومان

سفارش : ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸

سفارش و تحویل در تهران: ۰۹۱۲۵۲۰۱۷۹۹

کانال تلگرام خشکبار بیرجند و قاینات