قیمت عمده بورس زعفران بیرجند قاینات – فروش امروز ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

قیمت روز یک کیلو زعفران بیرجند در بورس زعفران بیرجند و قاینات امروز ۵ آذر ماه ۱۴۰۰ – قیمت عمده زعفران بیرجند فروش کلیه خشکبار محلی و غیر بومی، زعفران سرگل نگین ، زعفران دسته ، زعفران پوشال در بیرجند و قاینات:

نوع قیمت(میلیون) نوع زعفرانقیمت(میلیون)
سرگل۳۰/۵۰۰نگین عرف۳۲/۵۰۰
دسته۲۳/۵۰۰سفید۴/۸۰۰
زیرقربیلی۹/۰۰۰نگین سوپر۳۷/۵۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

جدول قیمت زعفران

قیمت زعفران بیرجند – فروش عمده امروز ۵ آذر ماه:

  • قیمت زعفران سرگل بیرجند هر مثقال ۱۴۰ هزار تومان
  • قیمت زعفران پوشال بیرجند هر مثقال ۱۲۰ هزار تومان
  • قیمت زعفران دسته بیرجند هر مثقال ۱۰۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران زیر قربیلی بیرجند هر مثقال ۱۰۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران سفید بیرجند هر مثقال ۱۹ هزار تومان

قیمت زعفران بیرجند – فروش جزئی امروز ۵ آذر ماه ۱۴۰۰:

  • قیمت زعفران سرگل بیرجند هر مثقال ۱۷۰ هزار تومان
  • قیمت زعفران پوشال بیرجند هر مثقال ۱۵۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران دسته بیرجند هر مثقال ۱۴۰ هزار تومان
  • قیمت زعفران زیر قربیلی بیرجند هر مثقال ۱۴۰ هزار تومان
  • قیمت زعفران سفید بیرجند هر مثقال ۲۳ هزار تومان

سفارش : ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸

سفارش و تحویل در تهران: ۰۹۱۲۵۲۰۱۷۹۹

کانال تلگرام خشکبار بیرجند و قاینات