قیمت عمده بورس زعفران بیرجند قاینات – فروش امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

قیمت روز یک کیلو زعفران بیرجند در بورس زعفران بیرجند و قاینات امروز ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ – قیمت عمده زعفران بیرجند فروش کلیه خشکبار محلی و غیر بومی، زعفران سرگل نگین ، زعفران دسته ، زعفران پوشال در بیرجند و قاینات:

نوع زعفرانقیمت نوع زعفرانقیمت
سرگل۱۰/۲۰۰نگین عرف۱۲/۷۰۰
دسته۷/۴۰۰سفید۳/۸۰۰
زیرقربیلی۶/۹۰۰نگین سوپر۱۵/۷۰۰
قیمت زعفران عمده امروز

قیمت زعفران بیرجند – فروش عمده امروز ۱۸ اردیبهشت ماه:

  • قیمت زعفران سرگل بیرجند هر مثقال ۴۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران پوشال بیرجند هر مثقال ۴۱ هزار تومان
  • قیمت زعفران دسته بیرجند هر مثقال ۳۹ هزار تومان
  • قیمت زعفران زیر قربیلی بیرجند هر مثقال ۳۱ هزار تومان
  • قیمت زعفران سفید بیرجند هر مثقال ۸۵۰۰ هزار تومان

قیمت زعفران بیرجند – فروش جزئی امروز ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰:

  • قیمت زعفران سرگل بیرجند هر مثقال ۵۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران پوشال بیرجند هر مثقال ۴۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران دسته بیرجند هر مثقال ۴۲ هزار تومان
  • قیمت زعفران زیر قربیلی بیرجند هر مثقال ۳۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران سفید بیرجند هر مثقال ۱۱ هزار تومان

سفارش : ۰۹۱۰۷۶۳۹۰۲۸

سفارش و تحویل در تهران: ۰۹۱۲۵۲۰۱۷۹۹

کانال تلگرام خشکبار بیرجند و قاینات