قیمت پر کردن گل زعفران / هزینه گل پر کردن و گل چیدن زعفران

قیمت پر کردن هر کیلو گل زعفران در سال ۱۴۰۰ چقدر است ؟ دستمزد کارگر برای چیدن گل زعفران چقدر است ؟

برای داشتن یک زعفران مرغوب و باکیفیت باید هم در زمان مناسب چیده شده و هم با کیفیت مناسب پر شود .

دستمزد پر کردن زعفران هر کیلو گل زعفران ۹۰۰۰۰ تومان

دستمزد گل ورزدن زعفران ( چیدن گل زعفران ) روزانه صبح تا ظهر ۱۰۰۰۰۰ تومان